Parkeerplan

Het centrum is verdeeld in verschillende parkeerzones; een blauwe zone (max. 2 uur en max. 4 uur), een betalende zone kortparkeren, een betalende zone langparkeren, en een parkeergarage.

Het parkeerplan duidt deze zones aan en geeft de geldende tarieven.

Procedure

De parkeerfolder is beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis, via deze link, alsook op de website van OPC.

Bedrag

Het parkeerplan is gratis.

Regelgeving

De reglementering van de parkeerzones in Wetteren is bepaald in het "aanvullend verkeersreglement betreffende de afbakening van de blauwe en betalende zone", het "retributiereglement parkeren" en het "tariefreglement parking Scheldekaai".

Je kan deze reglementen raadplegen op onze website onder Gemeente & Bestuur > Bekendmakingen > Reglementen en verordeningen Mobiliteit.

Contactinfo