Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan beslissen om gemeenteraadscommissies op te richten. Die commissies zijn samengesteld uit raadsleden en moeten besprekingen in de gemeenteraadszittingen voorbereiden. In Wetteren zijn de commissies meestal gekoppeld aan de bevoegdheid van een schepen, al hebben schepenen geen stemrecht in de commissies.

De commissies worden aangesteld na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.


Agenda

2024

2023

2022

2021

2020

 

Bevoegdheden

Commissie van de burgemeester 

Bevoegdheden:

 • Bestuurszaken en Secretariaat
 • Veiligheid & Preventie, Politie en Brandweer
 • Personeel
 • Coördinatie bijzondere projecten
 • Burgerzaken

 Leden:

 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Tony Oyen (CD&V)
 • René Van Der Haegen (Open VLD)
 • Tony Van Heuverswyn (Open VLD)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Herman Strobbe (Eén)
 • Peter Blancquaert (N-VA)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
 Commissie van de eerste schepen 

 Bevoegdheden:

 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Bibliotheek
 • Evenementen
 • ICT en dienstverlenings-concept
 • Mobiliteit
 • Inburgering en Integratie

 Leden:

 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Lieve De Gelder (CD&V)
 • Peter De Backer (Open VLD)
 • René Van Der Haegen (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Veerle Van Der Gucht(Groen&Co)
 • Herman Strobbe (Vooruit)
 • Sofie Wijmeersch (N-VA)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
 Commissie van de tweede schepen 

 Bevoegdheden:

 • Sport
 • Jeugd
 • Toerisme
 • Archief
 • Erfgoed

 Leden:

 • Lieve De Gelder (CD&V)
 • Leentje Grillaert (CD&V)
 • Tony Van Heuverswyn (Open VLD)
 • René Van Der Haegen (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Veerle Van Der Gucht(Groen&Co)
 • Herman Strobbe (Eén)
 • Peter Blancquaert (N-VA)
 • Kathy Mertens (Vlaams Belang)

 Commissie van de derde schepen

 

 Bevoegdheden:

 • Openbare werken
 • Gebouwen en patrimonium
 • Land- en tuinbouw
 • Plantsoendienst
 • Begraafplaatsen
 • Dorpsrenovatie
 • Magazijn & uitleen

 Leden:

 • Tony Oyen (CD&V)
 • Lieve De Gelder (CD&V)
 • René Van Der Haegen (Open VLD)
 • Peter De Backer (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Herman Strobbe (Eén)
 • Sofie Wijmeersch (N-VA)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
 Commissie van de vierde schepen 

 Bevoegdheden:

 • Milieu/klimaat & zwerfvuilproblematiek
 • Huisvesting
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Dierenwelzijn
 • Noord-Zuid samenwerking

 Leden:

 • Leentje Grillaert (CD&V)
 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Peter De Backer (Open VLD)
 • Tony Van Heuverswyn (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Herman Strobbe (Eén)
 • Ira-Lina Piscador (N-VA)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
Commissie van de vijfde schepen 

Bevoegdheden:

 • Financiën & budget
 • Voorzitter AGB
 • Kerkfabrieken
 • Lokale economie

 Leden:

 • Tony Oyen (CD&V)
 • Lieve De Gelder (CD&V)
 • René Van Der Haegen (Open VLD)
 • Tony Van Heuverswyn (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Herman Strobbe (Eén)
 • Peter Blancquaert (N-VA)
 • Kathy Mertens (Vlaams Belang)
 Commissie van de zesde schepen 

 Bevoegdheden:

 • Sociaal huis & dienstencentrum
 • Woonzorgcentrum & assistentiewoningen
 • Gezin & ouderenzorg
 • Gelijke kansen
 • Kinderopvang
 • Gezondheid & drugspreventie
 • Tewerkstelling
 • Senioren
 • Armoedebestrijding
 • Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
 • Vaderlandslievende verenigingen

 Leden:

 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Tony Oyen (CD&V)
 • René Van Der Haegen (Open VLD)
 • Tony Van Heuverswyn (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Herman Strobbe (Eén)
 • Ira-Lina Piscador (N-VA)
 • Kathy Mertens (Vlaams Belang)