Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan beslissen om gemeenteraadscommissies oprichten. Deze commissies zijn samengesteld uit raadsleden en hebben als taak besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. In Wetteren worden de commissies meestal gekoppeld aan de bevoegdheid van een schepen, al hebben schepenen geen stemrecht in de commissies.

De commissies worden aangesteld na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Agenda

2021

2020

 

Bevoegdheden

Commissie van de burgemeester 

Bevoegdheden:

 • Bestuurszaken en Secretariaat
 • Veiligheid & Preventie, Politie en Brandweer
 • Personeel
 • Coördinatie bijzondere projecten
 • Burgerzaken

 Leden:

 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Albert De Geyter (CD&V)
 • Johan D'Hauwe (Open VLD)
 • Paul Lauwers (Open VLD)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Jan Tondeleir (Vooruit)
 • Peter Blancquaert (N-VA)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
 Commissie van de eerste schepen 

 Bevoegdheden:

 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Bibliotheek
 • Evenementen
 • ICT en dienstverlenings-concept
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Inburgering en Integratie

 Leden:

 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Albert De Geyter (CD&V)
 • Mieke De Roeve (Open VLD)
 • Paul Lauwers (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Jan Tondeleir (Vooruit)
 • Sofie Wijmeersch (N-VA)
 • Annelien Van Der Gucht (Onafhankelijk)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
 Commissie van de tweede schepen 

 Bevoegdheden:

 • Sport
 • Jeugd
 • Toerisme
 • Archief
 • Erfgoed

 Leden:

 • Bram De Winne (CD&V)
 • Leentje Grillaert (CD&V)
 • Savas Moschidis (Open VLD)
 • Mieke De Roeve (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Jan Tondeleir (Vooruit)
 • Freija Colpaert (N-VA)
 • Kathy Mertens (Vlaams Belang)

 Commissie van de derde schepen

 

 Bevoegdheden:

 • Openbare werken
 • Gebouwen en patrimonium
 • Land- en tuinbouw
 • Plantsoendienst
 • Begraafplaatsen
 • Dorpsrenovatie
 • Magazijn & uitleen

 Leden:

 • Albert De Geyter (CD&V)
 • Bram De Winne (CD&V)
 • Mieke De Roeve (Open VLD)
 • Johan D’Hauwe (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Marianne Gorré (Groen&Co)
 • Jan Tondeleir (Vooruit)
 • Sofie Wijmeersch (N-VA)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
 Commissie van de vierde schepen 

 Bevoegdheden:

 • Milieu/klimaat & zwerfvuilproblematiek
 • Huisvesting
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Dierenwelzijn
 • Noord-Zuid samenwerking

 Leden:

 • Leentje Grillaert (CD&V)
 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Savas Moschidis (Open VLD)
 • Paul Lauwers (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Claudine De Pauw (Groen&Co)
 • Jan Tondeleir (Vooruit)
 • Ira-Lina Piscador (N-VA)
 • Wouter Bracke (Vlaams Belang)
Commissie van de vijfde schepen 

Bevoegdheden:

 • Financiën & budget
 • Voorzitter AGB
 • Kerkfabrieken
 • Lokale economie

 Leden:

 • Albert De Geyter (CD&V)
 • Bram De Winne (CD&V)
 • Tony Van Heuverswyn (Open VLD)
 • Savas Moschidis (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Claudine De Pauw (Groen&Co)
 • Jan Tondeleir (Vooruit)
 • Ira-Lina Piscador (N-VA)
 • Kathy Mertens (Vlaams Belang)
 Commissie van de zesde schepen 

 Bevoegdheden:

 • Sociaal huis & dienstencentrum
 • Woonzorgcentrum & assistentiewoningen
 • Gezin & ouderenzorg
 • Gelijke kansen
 • Kinderopvang
 • Gezondheid & drugspreventie
 • Tewerkstelling
 • Senioren
 • Armoedebestrijding
 • Vaderlandslievende verenigingen

 Leden:

 • Karel Van Imschoot (CD&V)
 • Bram De Winne (CD&V)
 • Tony Van Heuverswyn (Open VLD)
 • Johan D’Hauwe (Open VLD)
 • Herman Maudens (Eén)
 • Claudine De Pauw (Groen&Co)
 • Jan Tondeleir (Vooruit)
 • Peter Blancquaert (N-VA)
 • Kathy Mertens (Vlaams Belang)