Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan beslissen om gemeenteraadscommissies oprichten. Deze commissies zijn samengesteld uit raadsleden en hebben als taak besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. In Wetteren worden de commissies meestal gekoppeld aan de bevoegdheid van een schepen, al hebben schepenen geen stemrecht in de commissies.

De commissies worden aangesteld na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.