Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor sociale dienst is het enige comité dat verplicht is volgens het decreet lokaal bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019. Het comité bestaat uit acht leden die door de raad van maatschappelijk welzijn aan het begin van de legislatuur verkozen worden. Het kunnen zowel raadsleden als externen zijn. De voorzitter van het comité wordt automatisch een schepen en zetelt in het college van burgemeester en schepenen.

De bevoegdheden van het comité zijn vrij specifiek. Het beslist over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en integratie, en bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter. Daarnaast kan het advies verlenen aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

De vergaderingen van het bijzonder comité voor sociale dienst zijn niet openbaar. 

Samenstelling

Voorzitter

Jan TondeleirVooruitjan.tondeleir@wetteren.be

Leden

Claudine De PauwFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Vooruitclaudine.depauw@wetteren.be
Eline PardaenFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Vooruiteline.pardaen@wetteren.be
Phaedra Van DriesscheFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Vooruitphaedra.vandriessche@wetteren.be
Nico SoetaertFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Vooruitnico.soetaert@wetteren.be
Denis Van LeuvenOpen VLDdenis.vanleuven@wetteren.be
Karine Van BellegemOpen VLDkarine.vanbellegem@wetteren.be
Norma Van Der StuyftN-VAnorma.vanderstuyft@wetteren.be 
Rebecca De JongeVlaams Belangrebecca.dejonge@wetteren.be 

Contactinfo