Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

Wat is het bijzonder comité voor de sociale dienst?

Het bijzonder comité voor sociale dienst is het enige comité dat verplicht is onder het decreet lokaal bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019. Het comité bestaat uit acht leden, die zowel raadsleden als externen kunnen zijn, en die door de raad van maatschappelijk welzijn bij aanvang van de legislatuur verkozen worden. De voorzitter van het comité wordt automatisch een schepen en zetelt in het college van burgemeester en schepenen.

De bevoegdheden van het comité zijn vrij specifiek. Het beslist over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en integratie, en bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter. Daarnaast kan het advies verlenen aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, en/of het vast bureau.

De vergaderingen van het bijzonder comité voor sociale dienst zijn niet openbaar.

Samenstelling

Voorzitter

Lieve De GelderCD&Vlieve.degelder@wetteren.be

 

Leden

Jan TondeleirFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Sp.ajan.tondeleir@wetteren.be
Eline PardaenFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Sp.aeline.pardaen@wetteren.be
Tony OyenFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Sp.atony.oyen@wetteren.be
Nico SoetaertFractie CD&V - Groen&Co - Eén - Sp.anico.soetaert@wetteren.be
Peter De BackerOpen VLDpeter.debacker@wetteren.be
Katrien Van Der SyptOpen VLDkatrien.vandersypt@wetteren.be 
Norma Van Der StuyftN-VAnorma.vanderstuyft@wetteren.be 
Rebecca De JongeVlaams Belangrebecca.dejonge@wetteren.be 

Contactinfo