Ondernemersloket

VRAAG EEN ONDERNEMINGSNUMMER AAN BIJ EEN ONDERNEMINGSLOKET

Alle handels- of ambachtsondernemingen moeten zich voor aanvang van de activiteiten laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit geldt zowel bij de oprichting van de onderneming als bij de opening van een nieuwe vestiging.

Ook niet-handelsondernemingen naar privaatrecht (vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen) moeten zich inschrijven in de KBO.

De inschrijving in de KBO gebeurt via een ondernemingsloket naar keuze. Zij controleren vooraf of je voldoet aan de voorwaarden om bepaalde activiteiten uit te oefenen en verifiëren ook de bekwaamheden van de ondernemer: basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheden.

Na inschrijving ontvang je een uniek ondernemingsnummer. Heeft je bedrijf meerdere vestigingen, dan wordt er voor elke vestiging een vestigingsnummer toegekend.

De inschrijving in de KBO kost 90,50 EUR.

ACTIVEER JE BTW-NUMMER

Met je ondernemingsnummer dat je kreeg bij het ondernemingsloket, moet je je aanmelden bij de btw-administratie van je regio. Dit kan ook gebeuren via het ondernemingsloket tegen betaling.

SLUIT JE AAN BIJ EEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en ten laatste bij de start moet elke zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, vennootschap, … zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt.
De zelfstandige die zijn verplichtingen nakomt, heeft recht op kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioen en faillissementsverzekering.

SLUIT JE AAN BIJ EEN ZIEKENFONDS

Op het ogenblik dat je je als zelfstandige of als helper aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds dien je je ook aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Meer info:

Maak een afspraak  (kies Economie: vergunnigen) of mail naar economie@wetteren.be

Op volgende links vind je uitgebreide info over het opstarten van een eigen zaak:

Vlaanderen Onderneemt
FOD economie
UNIZO
VOKA
Subsidiedatabank

 

Contactinfo