Groene Energie

Wat willen we bereiken?

We willen alle mogelijkheden benutten om duurzame energie op te wekken. Het elektriciteits- en energieverbruik is de laatste jaren enorm toegenomen.

  • 31% van de totale CO2--uitstoot in Wetteren is afkomstig van het elektriciteitsverbruik
  • 69% van de CO2--uitstoot komt uit de rechtstreekse verbranding van fossiele brandstoffen voor warmte of transport.

In 2011 hadden we een beperkt opgesteld vermogen aan hernieuwbare stroom (zonne-energie) dat overeenkomt met 2,4% van het jaarlijks verbruik. Om de CO2 -uitstoot drastisch te verminderen zetten we in op de lokale productie van hernieuwbare energie. Dat gaat niet alleen over elektriciteitsverbruik, maar ook het verbruik van fossiele brandstoffen voor bijvoorbeeld verwarming kan (deels) gedekt worden door hernieuwbare elektriciteitsproductie (vb. zonnepanelen), groene warmte (vb. zonneboilers) en biobrandstoffen.

Contact