Groene Energie

Energie

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wetteren wil alle mogelijkheden benutten voor het opwekken van duurzame energie. Het elektriciteits- en energieverbruik is de laatste jaren enorm toegenomen. 31% van de totale CO2-uitstoot in Wetteren is afkomstig van het elektriciteitsverbruik en 69% uit de rechtstreekse verbranding van fossiele brandstoffen voor warmte of transport. De gemeente had in 2011 een beperkt opgesteld vermogen aan hernieuwbare stroom (zonne-energie) dat overeenkomt met 2,4% van het jaarlijks verbruik in de gemeente. Om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen zet de gemeente in op de lokale productie van hernieuwbare energie. Dit gaat over meer dan enkel het elektriciteitsverbruik. Ook het verbruik van fossiele brandstoffen voor vb. verwarming kan (deels) gedekt worden door hernieuwbare elektriciteitsproductie (vb. zonnepanelen), groene warmte (vb. zonneboilers) en biobrandstoffen.

Contact