Vast Bureau

Het vast bureau onderging, net als de raad voor maatschappelijk welzijn, een aantal belangrijke veranderingen door het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dat decreet trad in werking op 1 januari 2019 en zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW. 

Dat betekent dat het vast bureau sinds 1 januari 2019 uit dezelfde personen bestaat als het schepencollege:

  • de burgemeester, die ook voorzitter is van het vast bureau
  • vijf schepenen
  • de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
  • de algemeen directeur. 

Beide organen zijn wel onafhankelijk van elkaar, ze hebben elk hun eigen bevoegdheden en ze houden hun eigen vergaderingen. Het vast bureau heeft ongeveer dezelfde taken als het college van burgemeester en schepenen, maar is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn in plaats van de gemeenteraad en spitst zich toe op het openbaar welzijn in plaats van de gemeente. Het is bevoegd voor het financiële beheer, het eigen personeel en plaatsingsprocedures.

Het vast bureau vergadert altijd achter gesloten deuren, maar je kan de verslagen hier inkijken.

Samenstelling

Voorzitter: Albert De Geyter (CD&V)
 

Contact:

burgemeester@wetteren.be

Na afspraak via

Robbe De Wilde (Groen&Co)
Eerste schepen Robbe De Wilde 

Contact:

Dietbrand Van Durme (Eén)
Tweede schepen Dietbrand Van Durme 

Contact:

Katrien Claus (CD&V)
Derde schepen Katrien Claus 

Contact:

Na afspraak via

Piet Van Heddeghem (Groen&Co)
Vierde schepen Piet Van Heddeghem 

Contact: 

Bram De Winne (CD&V)
Vijfde schepen Herman Strobbe 

Contact:

Na afspraak via

  • bram.dewinne@wetteren.be
Voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst: Jan Tondeleir (Vooruit)

Zesde schepen Lieve De Gelder

Contact:

Na afspraak via

  • jan.tondeleir@wetteren.be

Contactinfo