Vast Bureau

Wat is het vast bureau?

Het vast bureau onderging, net als de raad voor maatschappelijk welzijn, een aantal belangrijke veranderingen ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Dit betekent dat vanaf 2019, het vast bureau uit dezelfde personen bestaat als het schepencollege:

  • de burgemeester, die ook voorzitter is van het vast bureau,
  • vijf schepenen, 
  • de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
  • de algemeen directeur. 

Desalniettemin blijven beide organen onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen.

Het vast bureau heeft ongeveer dezelfde taken als het college van burgemeester en schepenen, maar is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn in plaats van de gemeenteraad en spitst zich toe op het openbaar welzijn in plaats van de gemeente. Het is bevoegd voor het financiële beheer, het eigen personeel en plaatsingsprocedures.

Het vast bureau vergadert steeds achter gesloten deuren, maar u kunt de verslagen hier inkijken.

Samenstelling

Voorzitter: Alain Pardaen (CD&V)
Burgemeester Alain Pardaen 

Contact:

burgemeester@wetteren.be

Na afspraak via

Robbe De Wilde (Groen&Co)
Eerste schepen Robbe De Wilde 

Contact:

Dietbrand Van Durme (Eén)
Tweede schepen Dietbrand Van Durme 

Contact:

Katrien Claus (CD&V)
Derde schepen Katrien Claus 

Contact:

Na afspraak via

Piet Van Heddeghem (Groen&Co)
Vierde schepen Piet Van Heddeghem 

Contact: 

Bram De Winne (CD&V)
Vijfde schepen Herman Strobbe 

Contact:

Na afspraak via

  • bram.dewinne@wetteren.be
Voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst: Jan Tondeleir (Vooruit)

Zesde schepen Lieve De Gelder

Contact:

Na afspraak via

  • jan.tondeleir@wetteren.be

Contactinfo