Buddywerking: Brugwacht

We koppelen een goed ingeburgerde Wetteraar aan een inburgeraar. Gedurende 6 maanden vormen ze een duo en doen ze activiteiten die goed zijn voor het inburgeringsproces. Het duo ontmoet elkaar minimum 2 maal per maand om te fietsen of te wandelen, deel te nemen aan culturele activiteiten... kortom vrije tijd in onze gemeente te beleven.

Wat betekent het voor de inburgeraars?

Inburgeraars zijn heel gemotiveerd om geïntegreerd te geraken en zich in te zetten voor de samenleving die hen zo goed ontvangen heeft. Velen van hen zoeken manieren om in contact te komen met mensen die al langer in België verblijven, maar botsen vaak op bepaalde drempels, tegenkantingen of vooroordelen. De buddywerking slaat een brug tussen deze twee groepen.

Buddywerking helpt inburgeraars hindernissen te overwinnen die ze op hun integratieparcours tegenkomen en zo kunnen ze het proces versnellen. Sommige inburgeraars hebben een duidelijk doel dat ze met hun buddy willen bereiken: een sociaal netwerk uitbouwen, de stap naar vrijetijds-beleving zetten, de Nederlandse taal oefenen of zich meer thuis voelen in de buurt. Bekijk enkele getuigenissen.

Wat betekent het voor de buddy?

De (vrijwillige) buddy voelt zich waardevol en maakt het verschil. Men draagt bij aan een warme samenleving, leert een nieuwe cultuur kennen en bouwt soms een nieuwe vriendschap op. Er ontstaat meer begrip voor elkaar en vooroordelen verdwijnen. Op die manier draagt deze buddywerking bij aan een inclusieve samenleving.

Heb je interesse om je te engageren als buddy of wil je graag nog wat meer uitleg?

Schrijf je hier in

Voorwaarden om buddy te worden

 • Je bent + 18 jaar.
 • Je hebt de goesting en de tijd om iemand mee op pad te nemen.
 • Je voelt je goed geïntegreerd en thuis in Wetteren.
 • Je spreekt goed Nederlands en kan om met personen met een beperktere kennis van het Nederlands.
 • Je staat open voor diversiteit en hebt interesse in andere culturen.
 • Je bent positief en sociaal.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen.
 • Je kan goed luisteren.
 • Je bent geduldig.
 • Je staat sterk in je schoenen en kan gemakkelijk je grenzen stellen.

De rol van een buddy

 • Je gaat een engagement aan van 6 maanden aan, waarin je minimaal 2 keer per maand afspreekt. Het is de bedoeling dat je in totaal ongeveer 40 uur samen doorbrengt.
 • Je neemt je buddy mee op pad om zo kennis te maken met sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding, nieuwe mensen te leren kennen en de Nederlandse taal te oefenen.
 • Je stimuleert en moedigt je buddy aan.

 • Je probeert een vertrouwensrelatie uit te bouwen waarin gelijkwaardigheid en onbevooroordeeld kijken voorop staan.
 • Je bent geen hulpverlener, maar je kan wel een mooie aanvulling zijn.
  Bijvoorbeeld: Een goede buddy vult de belastingbrief van de inburgeraar niet in, maar zoekt samen uit welke professionele dienst daarbij kan helpen. Hij koopt geen kleren voor de kinderen van de inburgeraar, maar helpt hem bij het vinden van mooie, betaalbare kinderkleding.

 • Je neem vooral de rol op waar jij je goed bij voelt. Je bent wie je bent en er wordt niet verwacht dat je over specifieke kennis of vaardigheden beschikt. 

 • Een buddy-relatie kan overvloeien in een vriendschapsrelatie, maar dat is zeker geen must.

Wat kunnen duo's allemaal doen?

Bekijk het Wetterse vrijetijdsaanbod op UiT in Wetteren, maak gebruik van je UiTPAS. Word je als onderneming, vereniging of organisatie graag opgenomen in deze activiteitenlijst? Laat het ons weten.

Welke ondersteuning krijg je als buddy

Infomoment

Tijdens een individueel gesprek of op één van onze infoavonden gaan we dieper in op wat de buddywerking juist inhoudt. We leggen duidelijk uit wat er van jou verwacht wordt en hoe alles verloopt. Registreer je hier.

Intakemoment

Wanneer je beslist om je te engageren als buddy volgt het intakemoment: we luisteren naar jouw verwachtingen en interesses. Je krijgt ook de kans om de inburgeraars te ontmoeten.

Startmoment

De projectcoördinator matcht jou op basis van de intakegesprekken met een inburgeraar. Tijdens het startmoment kunnen jullie kennismaken met elkaar, overlopen we samen de informatiemap en helpen we jullie op weg voor de eerste afspraak. Daarna kiezen jullie zelf wanneer jullie afspreken en wat jullie doen. 

Groepsactiviteit

Gedurende het traject voorzien we ook enkele leuke groepsactiviteiten. Hier leren alle duo’s, in een leuke en ontspannen sfeer, elkaar beter kennen.

Vorming

We kunnen op vraag van de buddy dieper ingaan op aspecten zoals grenzen bewaken, zelfredzaamheid, communicatie, omgaan met discriminatie, enzovoort. We voorzien momenten waarop de duo’s met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en bieden vormingen op maat aan.

Opvolging

Kort na jullie eerste afspraak belt de projectcoördinator je op om te horen hoe het verlopen is. Ook tussendoor voorzien we regelmatig momenten waarbij we polsen naar het verloop van het traject. Per duo voorzien we een tussentijds opvolgingsmoment en natuurlijk kan je op de projectcoördinator rekenen voor vragen of problemen.

Slotactiviteit

We sluiten jullie traject feestelijk af. We proberen samen de impact van jullie ontmoetingen in kaart te brengen. Luisteren naar jullie feedback en nemen die mee naar het volgende traject.

Project Bruggenbouwer

Buddywerking Brugwacht is onderdeel van het project Bruggenbouwer  dat inburgeraars aanmoedigt om hun sociaal netwerk te verbreden via de buddywerking brugwacht en het vrijwilligerstraject Brugpijler.

Getuigenissen

Buddyduo's die samen Nederlands oefenen

Buddyduo Wasil en Hans van vzw ArmenTeKort

Buddyduo Hafiz en Joris van vzw ArmenTeKort

Buddies With Refugees: Ali en Ignace

Buddies With Refugees: Hans en Abdufatah

Contactinfo

Contactpersonen

  • Mailbox integratiedienst@wetteren.be