Pop-up

Een zaak starten is altijd een beetje (veel) durven. Een handelspand meteen voor langere tijd huren of kopen is niet evident. Maar wat als je jouw idee tijdelijk kan uitproberen in een pop-up zaak? Van een wijnbar of tentoonstellingsruimte tot een kinderschoenenwinkel of een creatief bureau, in jouw pop-up test je het concept uit!

Ook voor eigenaars van leegstaande panden is dit interessant. Hun pand wordt sneller verhuurd en komt in de kijker. Win-win voor iedereen dus! 

Het huurcontract

Wanneer je een pop-up opent, moet je een statuut als zelfstandige hebben en in het bezit zijn van alle vergunningen en toelatingen om je activiteit uit te oefenen. 

De duur van het contract is maximaal een jaar. Het is ook mogelijk om meerdere opeenvolgende huurovereenkomsten te sluiten zolang de totale duur niet langer dan een jaar is. Bijvoorbeeld: twee contracten van telkens vier maanden. Het contract eindigt op de vooropgestelde datum zonder dat je als huurder vanzelfsprekend recht hebt op een hernieuwing.  

Als de totale duur toch langer is dan een jaar, dan valt de overeenkomst automatisch onder de klassieke handelshuurwetgeving. Als huurder kan je altijd het contract eenzijdig opzeggen met een aangetekende brief, mits één maand opzeg. De verhuurder kan het contract niet eenzijdig opzeggen. Als huurder mag je niet onderverhuren of de huur overdragen. 

Meer informatie over deze bepalingen vind je in het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Het huurcontract van een pop-up vestiging moet je ook registreren bij Vlaio.

Vergunningen en verzekeringen

Je bent wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor de objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing. Dat is verplicht van zodra je een publiek toegankelijke ruimte openhoudt die groter is dan 50 m². Daarnaast moet je ook een brandverzekering afsluiten.

De verhuurder kan ook eisen dat de huurder zijn eigen aansprakelijkheid verzekert bij verbouwingswerken, zowel ten aanzien van derden als van elkaar. De verhuurder kan de werken laten stilleggen als de huurder geen verzekeringscontract en bewijs van betaling van de premie kan voorleggen. Meer informatie over deze bepalingen vind je in het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

Ook als je een pop-up zaak uitbaat, moet je - afhankelijk van je activiteit - over de nodige vergunningen beschikken zoals bijvoorbeeld een toelating van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid als je met voedingsmiddelen werkt.

Start je een pop-up horecazaak? Neem dan zeker contact op met onze medewerkers van Lokale Economie om na te gaan of het pand een horecafunctie heeft. Je kan via het vrijstellingsbesluit een 'tijdelijke' functie uitoefenen van vier keer 30 aaneengesloten dagen per jaar, in een pand waar een andere functie dan horeca aanwezig is. Voor deze tijdelijke stedenbouwkunidge handeling ben je vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Maar je moet, net als een reguliere horecazaak, beschikken over een tap- en exploitatievergunning.

Bedraagt de netto handelsoppervlakte of de oppervlakte van het handelsgeheel waarvan de handelsvestiging deel uitmaakt meer dan 400 m², dan heb je een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig. Voor een pop-up bestaan hierop wel uitzonderingen.

Locatie

We brengen de mogelijke centrumlocaties voor een pop-up in kaart. Je kan natuurlijk ook spontaan op zoek gaan in de buurt waar je je pop-up zou willen openen.

Wandel eens door het centrum en neem contact op met het immokantoor dat je favoriete leegstaand handelspand verhuurt. Raadpleeg ook zeker de website van BizLocator om te kijken wat er beschikbaar is in Wetteren.

Contactinfo