Scheldepark

Wat?

Aan de oevers van de Schelde, vlak naast het centrum van Wetteren, hebben woonzorgcentra, scholen, bedrijven, recreanten en woonontwikkelingen nood aan ruimte. Provincie Oost-Vlaanderen en Lokaal Bestuur Wetteren slaan de handen in elkaar om een masterplan op te maken voor het Scheldepark, het gebied tussen Rode Heuvel en het ziekenhuis. Het plan combineert klimaatambities en duurzaamheid met fijn wonen, werken, leren en bewegen, op korte en lange termijn.

Eerste nota

Samen met het ontwerpteam gingen we in dialoog met instituten, eigenaars, gebruikers en omwonenden. We brachten de noden en wensen samen in een eerste kader dat samenvat waar we naartoe willen en waarvoor we oplossingen moeten zoeken. Daarin zitten vier thema’s: water, landschap, mobiliteit en ontwikkelingen. 

Lees de nota hier.

Een waaier aan mogelijkheden

Het Scheldepark heeft veel troeven die we nu onderzoeken. We denken na over een aangename combinatie van wonen en werken met respect voor de Wetterse maakgeschiedenis. Door samen te werken kunnen we ruimte en infrastructuur delen en ontmoetingen stimuleren tussen jong en oud, buurtbewoners en bezoekers. We willen zoveel mogelijk materialen, bestaande gebouwen en water hergebruiken en warmte en energie kunnen delen.

Masterplan

We werken aan een plan dat aan de ambities voldoet, gedragen wordt door de gebruikers én financieel haalbaar is. Om dat plan te maken hebben we ook jouw mening nodig! Kom op 27 oktober naar het tweede buurtatelier en maak mee het Scheldepark. 

Buurtatelier

De voorbije maanden werkten we samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en met eigenaars en gebruikers van het Scheldepark aan een voorkeurscenario. Dat ontwerp is bijna klaar en willen we met jullie bespreken. Kom op 27 oktober naar het buurtatelier. Er is een doorlopende expo van 16 tot 20 uur en een infosessie om 16.30 en 18.30 uur.

Schrijf je in voor de infosessies tijdens het buurtatelier

Contactinfo