Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

De Dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg staat in voor hulp in het huishouden, hulp in de persoonsverzorging en psychosociale ondersteuning.

Een paar voorbeelden:

  • bereiden van maaltijden;
  • boodschappen doen;
  • wassen en strijken;
  • onderhoud van de woning (de bewoonde ruimten);
  • dagelijks toilet;
  • lichaamsverzorging;
  • aandacht en zorg voor de kinderen;
  • hulp bij administratieve taken, scheppen van een rustige sfeer in huis.

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Procedure

Gezinszorg en meer informatie hieromtrent kan je aanvragen via

Bedrag

U betaalt per uur.

De bijdrage is afhankelijk van het inkomen, de gezinssamenstelling en de hulpbehoevendheid van de aanvrager(s).

Contactinfo