Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Navigeer naar:

 

Wat is een autonoom gemeentebedrijf?

De gemeente is belast met de uitvoering van velerlei taken en verplichtingen. Soms kan ze ervoor kiezen een aantal van deze taken uit te besteden aan een autonoom gemeentebedrijf, ofwel AGB. Vaak biedt dit de mogelijkheid flexibeler en goedkoper te werken.

Een autonoom gemeentebedrijf kan vergeleken worden met een bedrijf dat volledig ten dienste van de gemeente staat. Het heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bestuursorganen, een eigen vermogen, en de mogelijkheid om zelfstandig overeenkomsten af te sluiten.

Tegelijk heeft het AGB slechts één aandeelhouder (de gemeente), is haar personeel overheidspersoneel, valt ze onder de wet op overheidsopdrachten en moet ze zich houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Tussen het AGB en het gemeentebestuur wordt per legislatuur een beheersovereenkomst  afgesloten waarin de taken en doelstellingen van het AGB concreet worden omschreven en de gemeente haar hiervoor een aantal middelen toekent. Eveneens wordt de manier van rapportering aan de gemeente gespecifieerd.

Het AGB kan enkel belast worden met beleidsuitvoerende taken, niet met het uitstippelen van het beleid zelf.

Meer info over het hoe en wat van een autonoom gemeentebedrijf, vindt u hier.

 

Het autonoom gemeentebedrijf van Wetteren

In Wetteren werd in 2005 een autonoom gemeentebedrijf opgericht. De gemeente delegeerde hierbij  de exploitatie van sport en culturele infrastructuur in de gemeente. Het gaat specifiek om

  • sportinfrastructuur: sport- en recreatiecentrum De Warande, domein Dasseveld, domein Kapellekouter
  • culturele infrastructuur: theaterzaal Nova, De Poort, gemeentelijke feestzaal, buurthuizen ten Ede en Westrem, repetitieruimte Massemen

De exploitatieopdracht heeft betrekking op alle aspecten waaronder

  • plaatsing en onderhoud  van infrastructuur,
  • vaststelling van de gebruiksvergoedingen en de gebruikscategorieën  (na goedkeuring door de gemeenteraad en advies van de betrokken adviesorganen) en
  • inning van de ontvangsten  van alle activiteiten die het AGB uitvoert.

 

Bestuur

Het AGB Wetteren bestaat uit twee bestuursorganen: de raad van bestuur en het directiecomité.

De raad van bestuur  bestaat uit de 29 raadsleden en is dus identiek aan de gemeenteraad.

Het directiecomité  staat in voor het dagelijkse bestuur, en bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Herman StrobbeSchepen
Bestuurdersdirecteurs   Katharine ClausSchepen
Dietbrand Van DurmeSchepen
Robbe De WildeSchepen
Ward HolleboschWaarnemend algemeen directeur
Pieter BrackeDepartementsdirecteur (Be)Leven
Brenda VergaertDeskundige Team Financiën

Ze zijn aangesteld door de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De voorzitter van de raad van bestuur is tevens de afgevaardigde bestuurder. 

 

Openbaarheid van bestuur

Statuten:

Beleidsdocumenten:

Notulen

Contactinfo