Organogram

Het lokaal bestuur stelt meer dan 500 personeelsleden te werk in tientallen diensten. Het organogram stelt deze organisatiestructuur visueel voor. 

Het nieuwe organogram is goedgekeurd op de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van december 2022.

Contactinfo