Organogram

De gemeente stelt iets meer dan 200 personeelsleden te werk in tientallen diensten. Het organogram stelt deze organisatiestructuur visueel voor. Er bestaan verschillende organogrammen:

  • Een algemeen overzicht
  • Het organogram van de dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), de dienst Financiën, en de dienst Organisatieontwikkeling
  • Het organogram voor het departement Vrije Tijd
  • Het organogram voor het departement Stadsontwikkeling
  • Het organogram voor het departement Stadsontwikkeling - dienst Infrastructuur
  • Het organogram voor het departement Interne Zaken en Burgerzaken

Op dit moment is een nieuw organogram in opmaak. 

Contactinfo