Gemeente & Bestuur

Onder deze rubriek vind je alles over het gemeente- en OCMW-bestuur, over de adviesorganen en het beleid van de gemeente.

Wil je meer weten over de gemeente? In 'Over Wetteren', 'Bestuursorganen' en 'Werking'  vind je onder andere de geschiedenis van onze gemeente, de samenstelling en verslagen van onze bestuursorganen, uitleg over onze adviesraden en administratie, en de beleidsdocumenten die de leidraad vormen doorheen onze werking.

Wil je op de hoogte blijven van veranderingen?
Je vindt hier de nieuwe en huidige reglementen, en alle laatste nieuwtjes in de nieuwsbrief.

Wil je ons iets melden? Gebruik onze knoppen 'Geef je mening'  of 'Meldingen en Klachten'.

K
om je graag bij ons werken?
Bekijk dan zeker ook onze knop 'Werken bij Gemeente en OCMW'.

Tot slot vind je hier ook meer specifieke uitleg over veiligheid  in de gemeente, de verkiezingen en uw inzagerecht  in publieke documenten.

Contact