Terrasvergunning

Maak een afspraak

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras op openbaar domein. Als u het terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Let op, om een terras op privaat domein te plaatsen (bv. achteraan de zaak), hoeft u deze vergunning niet aan te vragen.

Een terras is een tijdelijke inname van het openbaar domein aansluitend aan de gevel van de horecazaak. Deze inname bestaat uit elke constructie bestaande uit vaste en/of losse elementen zoals parasols, windschermen, meubilair en zonneschermen of luifels.

Voorwaarden

 •  Een terras mag nooit de vrije doorgang voor hulpdiensten hinderen. 
 • Een terras kan nooit de bereikbaarheid of het gebruik van voorzieningen van openbaar nut hinderen;
 • Een terras moet steeds een vrije doorgang van 1,5m voor voetgangers openlaten;
 • De uitbater van het terras bewaakt het geluidsvolume op en de netheid van het terras.

Procedure

Om een terras op openbaar domein te plaatsen, heeft u een goedkeuring van het gemeentebestuur nodig. U dient daarvoor een uitgebreid aanvraagdossier in. 

Het aanvraagdossier is samengesteld uit:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Een grondplan op schaal van 1/50 of 1/100 waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van het terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, parkeermeters…;
 • Twee duidelijke kleurenfoto’s van het terrasmeubilair alsook omschrijving van het materiaal;
 • Aangeven of u kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en deze beschrijven naar kleur (RAL-kleur) en brandklasse (bewijzen aan de hand van een attest);
 • Aangeven of u kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welk type u zal plaatsen. 

Een aanvraagdossier dat niet voldoet aan deze dossiersamenstelling zal als onvolledig teruggezonden worden naar de aanvrager.

U moet de aanvraag minstens 30 dagen voor het plaatsen van het terras indienen bij de gemeente zodat er nog voldoende tijd over is om het dossier te behandelen en indien nodig advies op te vragen. Uiteindelijk beoordeelt het college van burgemeester en schepenen uw terrasaanvraag. 

Het terrasreglement streeft naar een harmonisering van de terrassen in het centrum van Wetteren en daarom zijn voor deze terrassen specieke richtlijnen opgesteld. Nieuwe horecazaken moeten onmiddellijk aan deze richtlijnen voldoen, voor de bestaande zaken is een overgangsperiode voorzien tot eind 2021. Terrasaanvragen die in dit kader worden ingediend, zullen voorgelegd worden aan de kwaliteitskamer die de kwaliteit van het terras zal beoordelen. 

Verdere info kan u terugvinden in het terrasreglement.

Meebrengen

Het volledig en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van:

 • Een grondplan op schaal van 1/50 of 1/100 waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de breedte van het trottoir en alle eventuele obstakels in de omgeving van het terras zoals bijvoorbeeld bomen, verkeers- of verlichtingspalen, parkeermeters…
 • Twee duidelijke kleurenfoto’s van het terrasmeubilair alsook omschrijving van het materiaal
 • Aangeven of u kiest voor een zonnescherm, parasols of windschermen en deze beschrijven naar kleur ( RAL-kleur) en brandklasse (bewijzen aan de hand van een attest).
 • Aangeven of u kiest voor verwarmingselementen en omschrijven welk type u zal plaatsen. 

Bedrag

De kostprijs voor het plaatsen van een terras is vastgelegd in het gemeenteraadsreglement van 22 juni 2017

Regelgeving

Maak een afspraak