Meerjarenplan

Het meerjarenplan legt de prioriteiten voor het bestuur vast. Het wordt voor een periode van zes jaar vastgelegd door de gemeenteraad aan het begin van een legislatuur. Jaarlijks kan de gemeenteraad het meerjarenplan aanpassen in functie van het budget. 

Het meerjarenplan bestaat minstens uit:

  • De strategische nota
  • De financiële nota, bestaande uit:
    • Het financiële doelstellingenplan
    • de staat van het financiële evenwicht

U vindt hier de volgende documenten:

 

 

Voorwaarden

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
  • de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul.

Procedure

Het meerjarenplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur.

Contactinfo