Meerjarenplan

Op deze pagina vind je de documentatie die hoort bij het meerjarenplan, voor gemeente, OCMW en AGB. 

Deze documenten liggen ter goedkeuring voor op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11/12/2019 en op de gemeenteraad van 17/12/2019.

Contact