Het ontstaan van Plan W

‘Plan W’ is niet zomaar ontstaan. Het is gebaseerd op heel wat ideeën:

  • de coalitienota van de meerderheidspartijen
  • de omgevingsanalyse die alle feiten, cijfers en trends in kaart brengt
  • de inspiratienota waarin het personeel van gemeente en OCMW mogelijke uitdagingen en beleidskeuzes aangeeft

Ook de bevolkingsbevraging en een succesvolle inspraakavond zorgden voor veel onderwerpen: dankzij de bevraging kregen we een goed zicht op wat jij als Wetteraar belangrijk vindt.

Contactinfo