Het ontstaan van Plan W

‘Plan W’ is niet zomaar ontstaan. Het is gebaseerd op heel wat ideeën:

  • de coalitienota van de meerderheidspartijen,
  • de omgevingsanalyse die alle feiten, cijfers en trends in kaart brengt
  • de inspiratienota waarin het personeel van gemeente en OCMW mogelijke uitdagingen en beleidskeuzes aangeeft

Ook de bevolkingsbevraging en de succesvolle inspraakavond van 6 november zorgden voor veel onderwerpen: dankzij deze grote bevraging kregen we een goed zicht van wat jij als Wetteraar belangrijk vindt.

Contactinfo