Gemeenteraad

Navigeer naar:

 

De gemeenteraad: wie zijn ze en wat doen ze?

Een voltallige gemeenteraad bestaat uit volgende personen: 29 raadsleden (waaronder 6 schepenen en de burgemeester), en de algemeen directeur. In totaal bestaat de gemeenteraad dus uit 30 leden. Behalve deze laatste (die geen stemrecht heeft), worden ze allen door de inwoners van Wetteren verkozen.

De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar en behandelt in principe alleen de grote lijnen van het gemeentebeleid. De voorstellen waarover gedebatteerd en gestemd wordt, zijn meestal afkomstig van het college van burgemeester en schepenen, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Daarnaast kunnen ze ook vragen stellen over het beleid van het college.

 

Openbaarheid van bestuur

De gemeenteraad wordt door u verkozen en bestuurt de gemeente in uw naam. Daarom wordt een maximale transparantie nagestreefd voor alle inwoners van Wetteren.

In de eerste plaats zijn de gemeenteraadsvergaderingen steeds openbaar, behalve wanneer het over personen gaat of als twee derden van de aanwezige raadsleden om de geheime bespreking van een agendapunt verzoeken.

De datum en agenda van de eerstvolgende gemeenteraad worden voor de zitting bekend gemaakt op deze website en op infoborden in het gemeentehuis. Op de dag van de gemeenteraad kunt u steeds naar het gemeentehuis op de Rode Heuvel komen en de gemeenteraad bijwonen. Op deze kaart ziet u bovendien welke vertegenwoordiger waar zit.

Ten tweede kunt op deze website steeds de agenda en het verslag van de zittingen raadplegen.

Tot slot kunt u de dagorde ook steeds aanvragen bij het secretariaat van de gemeente.

 

Data gemeenteraden 2019

 • Dinsdag 29 januari
 • Dinsdag 26 februari
 • Dinsdag 26 maart
 • Woensdag 3 april
 • Dinsdag 23 april
 • Dinsdag 28 mei
 • Dinsdag 25 juni
 • Donderdag 29 augustus
 • Dinsdag 8 oktober
 • Dinsdag 12 november
 • Dinsdag 17 december

 

 

Samenstelling 

Voorzitter

  
Marianne GorréGroen&Comarianne.gorre@wetteren.be

 

Algemeen directeur

  
Pieter Orbie /pieter.orbie@wetteren.be

 

CD&V (zeven zetels)

Alain Pardaenburgemeesteralain.pardaen@wetteren.be
Leentje Grillaertraadslidleentje.grillaert@wetteren.be
Lieve De Gelder

schepen/voorzitter bijzonder
comité voor sociale dienst

lieve.degelder@wetteren.be
Katrien Clausschepenkatrien.claus@wetteren.be
Karel Van Imschootraadslidkarel.vanimschoot@wetteren.be
Albert De Geyterraadslidalbert.degeyter@wetteren.be
Bram De Winneraadslidbram.dewinne@wetteren.be

Groen&Co (drie zetels en de voorzitter)

Robbe De Wildeschepenrobbe.dewilde@wetteren.be
Piet Van Heddeghemschepenpiet.vanheddeghem@wetteren.be
Claudine De Pauwraadslidclaudine.depauw@wetteren.be

Eén (drie zetels)

Herman Strobbeschepenherman.strobbe@wetteren.be
Dietbrand Van Durmeschependietbrand.vandurme@wetteren.be
Herman Maudensraadslidherman.maudens@wetteren.be

Sp.a plus (één zetel)

Jan Tondeleirraadslidjan.tondeleir@wetteren.be

Open VLD (zes zetels)

Walter Govaertraadslidwalter.govaert@wetteren.be
Mieke De Roeveraadslidmieke.deroeve@wetteren.be
Johan D'Hauweraadslid johan.dhauwe@wetteren.be 
Tony Van Heuverswyn raadslid tony.vanheuverswyn@wetteren.be 
Savas Moschidis raadslid savas.moschidis@wetteren.be 
Paul Lauwersraadslid (vanaf 29.01.2019)paul.lauwers@wetteren.be

N-VA (vijf zetels)

Sofie Wijmeerschraadslidsofie.wijmeersch@wetteren.be
Annelien Van Der Guchtraadslidannelien.vandergucht@wetteren.be
Peter Blancquaertraadslidpeter.blancquaert@wetteren.be
Freija Colpaertraadslidfreija.colpaert@wetteren.be
Ira-Lina Piscadorraadslidiralina.piscador@wetteren.be

Vlaams Belang (drie zetels)

Wouter Brackeraadslidwouter.bracke@wetteren.be
Kathy Mercie-Mertensraadslidkathy.merciemertens@wetteren.be
Hilde Anneessensraadslidhilde.anneessens@wetteren.be

Contactinfo

 • Gemeentehuis Wetteren

  Rode Heuvel 1
  9230 Wetteren

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 13:00, van 15:00 tot 20:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 18.00)
  • Morgen open van 09:00 tot 13:00, van 14:00 tot 16:00 (Telefonisch: 09.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00)
  Alle informatie