Vaste standplaats op de wekelijkse markt

Online aanvragenMaak een afspraak

We werken met abonnementen voor vaste standplaatsen op de wekelijkse markt. Marktkramers kunnen een abonnement aanvragen. Er zijn ook een aantal losse plaatsen (ongeveer 5% van de markt).

Voorwaarden

Je moet beschikken over een machtiging als werkgever om op de markt te kunnen staan. Voedingskramen moeten ook een toelating van het Federaal Voedselagentschap hebben.

Procedure

Wil je een losse standplaats? Kom dan 's morgens naar de markt. We kennen plaatsen toe via loting. Je betaalt de standplaats op het moment zelf. 

Wil je een abonnement? Dien hier je aanvraag in. We houden je aanvraag op een wachtlijst bij. Als er abonnementen vrijkomen, roepen we de marktcommissie samen. Die adviseert het college van burgemeester en schepenen over welke kandidaat uit de wachtlijst een abonnement krijgt. We houden daarbij rekening met een aantal voorrangsregels. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag en je krijgt een brief met de beslissing.

Meebrengen

  • Voor een losse standplaats: machtiging ambulante handel (leurkaart), kopie identiteitskaart, kopie polis burgelijke aansprakelijkheid
  • Voor het aanvragen van een abonnement: het ingevulde aanvraagformulier 

Bedrag

Je betaalt
  •  1,10 euro per meter per marktdag voor een abonnement met een minimum van 8 euro. De afrekening gebeurt om de zes maanden.
  •  1,65 euro per meter per marktdag voor een losse plaats met een minimum van 20 euro.

Regelgeving

Online aanvragenMaak een afspraak