Vaste standplaats op de wekelijkse markt

Online aanvragenMaak een afspraak

De vaste standplaatsen op de wekelijkse markt worden toegewezen per abonnement. Marktkramers die een abonnement wensen op de wekelijkse markt, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Vrije plaatsen worden toegewezen volgens de voorrangsregels opgenomen in het reglement.

In Wetteren is er wekelijks een markt op donderdagvoormiddag (Markt) en op zondagvoormiddag (Felix Beernaertsplein). Ben je markter en wil je een standplaats op één van deze wekelijkse markten? Vraag dan de toelating aan het gemeentebestuur.
 
Een standplaats kan op twee manieren worden toegewezen: bij abonnement of een losse plaats. De meeste plaatsen in Wetteren worden op basis van abonnement toegewezen. Slechts 5% van de marktplaatsen zijn losse plaatsen.

Voorwaarden

Een markter moet beschikken over een machtiging als werkgever om op de markt te kunnen staan. 

Voedingskramen moeten ook een toelating van het Federaal Voedselagentschap hebben.

Procedure

U dient uw kandidatuur in bij de gemeente.

Wilt u een losse standplaats? Kom dan 's morgens naar de markt. Er zal bij loting een plaats worden toegekend. U betaalt uw standplaats de marktdag zelf.
 
Wilt u een abonnement? Dien dan uw aanvraag in via deze link.  
Uw aanvraag zal op een wachtlijst bijgehouden worden. Indien er abonnementen vrijkomen, wordt de marktcommissie samengeroepen. Deze instantie adviseert het college van burgemeester en schepenen over de kandidaat uit de wachtlijst die een abonnement kan worden toegekend. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal voorrangsregels. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag en achteraf ontvangt u een brief met de beslissing.

Meebrengen

  • Voor een losse standplaats: machtiging ambulante handel (leurkaart), kopie identiteitskaart, kopie polis Burgelijke aansprakelijkheid
  • Voor het aanvragen van een abonnement: het ingevulde aanvraagformulier (zie bijlage) met bijlagen

Bedrag

U betaalt
  •  1,10 euro per meter per marktdag voor een abonnement met een minimum van 8 euro. De afrekening gebeurt om de zes maanden.
  •  1,65 euro per meter per marktdag voor een losse plaats met een minimum van 20 euro.

Regelgeving

Online aanvragenMaak een afspraak