Raad voor maatschappelijk welzijn


De raad voor maatschappelijk welzijn: wie zijn ze en wat doen ze?

De raad voor maatschappelijk welzijn onderging, net als het vast bureau, een aantal belangrijke veranderingen door het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dat decreet trad in werking op 1 januari 2019 en zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet uit dezelfde personen bestaan als de gemeenteraad. Dat zijn 29 raadsleden en de algemeen directeur. In totaal bestaat de raad dus uit 30 leden. Ze zijn allemaal door de inwoners van Wetteren verkozen, behalve de algemeen directeur, maar die heeft ook geen stemrecht. 

De raadsleden zetelen dus in de gemeenteraad en in de raad voor maatschappelijk welzijn. Het voorzitterschap van beide organen wordt ook door één persoon uitgevoerd. Beide raden zijn wel onafhankelijk van elkaar, ze hebben elk hun eigen bevoegdheden en ze houden hun eigen vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (het OCMW). Ze vergadert minstens tien keer per jaar en behandelt alleen de grote lijnen van het beleid. Ze bespreken en stemmen over voorstellen die meestal van het vast bureau komen, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Verder kunnen ze ook vragen stellen over het beleid van het vast bureau.  

 

Openbaarheid van bestuur

De inwoners verkiezen de gemeenteraad en die bestuurt in naam van de bewoners de gemeente. Daarom moeten ze ook zo transparant mogelijk zijn: 

 

Data van de raden voor maatschappelijk welzijn

  • Woensdag 18 januari 2023
  • Woensdag 15 februari 2023
  • Woensdag 22 maart 2023
  • Woensdag 19 april 2023
  • Woensdag 24 mei 2023
  • Dinsdag 20 juni 2023
  • Woensdag 13 september 2023
  • Woensdag 18 oktober 2023
  • Woensdag 15 november 2023
  • Dinsdag 12 december 2023

Op het livestreamportaal zie je hoe je de raad live kunt volgen.

 

Samenstelling

Voorzitter

  
Marianne GorréGroen&Comarianne.gorre@wetteren.be

 

Algemeen directeur

  
Ward Hollebosch  /ward.hollebosch@wetteren.be

 

CD&V (zeven zetels)

Albert De Geyterburgemeesteralbert.degeyter@wetteren.be
Leentje Grillaertraadslidleentje.grillaert@wetteren.be
Lieve De Gelder

raadslid

lieve.degelder@wetteren.be
Katrien Clausschepenkatrien.claus@wetteren.be
Karel Van Imschootraadslidkarel.vanimschoot@wetteren.be
Tony Oyenraadslidtony.oyen@wetteren.be
Bram De Winneschepenbram.dewinne@wetteren.be

Groen&Co (drie zetels en de voorzitter)

Robbe De Wildeschepenrobbe.dewilde@wetteren.be
Piet Van Heddeghemschepenpiet.vanheddeghem@wetteren.be
Veerle Van Der Guchtraadslidveerle.vandergucht@wetteren.be

Eén (drie zetels)

Herman Strobbeschepenherman.strobbe@wetteren.be
Dietbrand Van Durmeschependietbrand.vandurme@wetteren.be
Herman Maudensraadslidherman.maudens@wetteren.be

Vooruit (één zetel)

Jan Tondeleirschepen/voorzitter bijzonder comité voor sociale dienstjan.tondeleir@wetteren.be

Open VLD (zes zetels)

René Van Der Haegenraadslidrene.vanderhaegen@wetteren.be
Johan D'Hauweraadslid johan.dhauwe@wetteren.be 
Peter De Backerraadslid peter.debacker@wetteren.be 
Paul Lauwersraadslidpaul.lauwers@wetteren.be

N-VA (vier zetels)

Sofie Wijmeerschraadslidsofie.wijmeersch@wetteren.be
Peter Blancquaertraadslidpeter.blancquaert@wetteren.be
Freija Colpaertraadslidfreija.colpaert@wetteren.be
Ira-Lina Piscadorraadslidiralina.piscador@wetteren.be

Vlaams Belang (drie zetels)

Wouter Brackeraadslidwouter.bracke@wetteren.be
Kathy Mercie-Mertensraadslidkathy.merciemertens@wetteren.be
Hilde Anneessensraadslidhilde.anneessens@wetteren.be

Onafhankelijk

Annelien Van Der Guchtraadslidannelien.vandergucht@wetteren.be
Walter Govaertraadslidwalter.govaert@wetteren.be
Tony Van Heuverswyn raadslid tony.vanheuverswyn@wetteren.be 

Contactinfo