Raad voor maatschappelijk welzijn

Navigeer naar:

 

De raad voor maatschappelijk welzijn: wie zijn ze en wat doen ze?

De raad voor maatschappelijk welzijn onderging, net als het vast bureau, een aantal belangrijke veranderingen ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Concreet legt het decreet op dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde personen bestaat als de gemeenteraad. Dit zijn 29 raadsleden (waaronder 6 leden van het vast bureau/schepencollege en de voorzitter van het vast bureau/burgemeester), en de algemeen directeur. In totaal bestaat de raad dus uit 30 leden. Behalve deze laatste (die geen stemrecht heeft), worden ze allen door de inwoners van Wetteren verkozen.

De raadsleden zetelen dus zowel in het gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn, en ook het voorzitterschap over beide organen zit vervat in dezelfde persoon. Desalniettemin blijven beide raden onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (het OCMW). Ze vergadert minstens tienmaal per jaar en behandelt in principe alleen de grote lijnen van het beleid. De voorstellen waarover gedebatteerd en gestemd wordt, zijn meestal afkomstig van het vast bureau, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Daarnaast kunnen ze ook vragen stellen over het beleid van het vast bureau.

 

Openbaarheid van bestuur

De raad wordt door u verkozen en bestuurt de gemeente in uw naam. Daarom wordt een maximale transparantie nagestreefd voor alle inwoners van Wetteren.

In de eerste plaats zijn de raadsvergaderingen steeds openbaar, behalve wanneer het over personen (niet-raadsleden) gaat of als twee derden van de aanwezige raadsleden om de geheime bespreking van een agendapunt verzoeken.

De datum en agenda van de eerstvolgende raad worden voor de zitting bekend gemaakt op deze website en op infoborden in het gemeentehuis. U kunt de dagorde ook digitaal verkrijgen in uw mailbox. Dit digitale abonnement kunt u aanvragen bij het secretariaat van de gemeente.

Op de dag van de raad kunt u steeds naar het gemeentehuis op de Rode Heuvel komen en de zitting bijwonen. Op deze kaart ziet u bovendien welke vertegenwoordiger waar zit.

Ten tweede kunt op deze website steeds de agenda en het verslag van de zittingen raadplegen.

Kunt u niet aanwezig zijn op de zitting, maar wilt u wel het volledige verslag? U kunt de integrale geluidsopname hier beluisteren.

Data van de raden voor maatschappelijk welzijn

  • Woensdag 20 januari 2021
  • Woensdag 24 februari 2021
  • Woensdag 24 maart 2021
  • Woensdag 28 april 2021
  • Woensdag 26 mei 2021
  • Dinsdag 29 juni 2021
  • Woensdag 1 september 2021
  • Woensdag 29 september 2021
  • Woensdag 27 oktober 2021
  • Woensdag 15 december 2021

 

Samenstelling

Voorzitter

  
Marianne GorréGroen&Comarianne.gorre@wetteren.be

 

Algemeen directeur

  
Ward Hollebosch (waarnemend) /ward.hollebosch@wetteren.be

 

CD&V (zeven zetels)

Alain Pardaenburgemeesteralain.pardaen@wetteren.be
Leentje Grillaertraadslidleentje.grillaert@wetteren.be
Lieve De Gelder

schepen/voorzitter bijzonder comité voor sociale dienst

lieve.degelder@wetteren.be
Katrien Clausschepenkatrien.claus@wetteren.be
Karel Van Imschootraadslidkarel.vanimschoot@wetteren.be
Albert De Geyterraadslidalbert.degeyter@wetteren.be
Bram De Winneraadslidbram.dewinne@wetteren.be

Groen&Co (drie zetels en de voorzitter)

Robbe De Wildeschepenrobbe.dewilde@wetteren.be
Piet Van Heddeghemschepenpiet.vanheddeghem@wetteren.be
Claudine De Pauwraadslidclaudine.depauw@wetteren.be

Eén (drie zetels)

Herman Strobbeschepenherman.strobbe@wetteren.be
Dietbrand Van Durmeschependietbrand.vandurme@wetteren.be
Herman Maudensraadslidherman.maudens@wetteren.be

Vooruit (één zetel)

Jan Tondeleirraadslidjan.tondeleir@wetteren.be

Open VLD (zes zetels)

René Van Der Haegenraadslidrene.vanderhaegen@wetteren.be
Johan D'Hauweraadslid johan.dhauwe@wetteren.be 
Tony Van Heuverswyn raadslid tony.vanheuverswyn@wetteren.be 
Savas Moschidis raadslid savas.moschidis@wetteren.be 
Paul Lauwersraadslid (vanaf 29.01.2019)paul.lauwers@wetteren.be

N-VA (vier zetels)

Sofie Wijmeerschraadslidsofie.wijmeersch@wetteren.be
Peter Blancquaertraadslidpeter.blancquaert@wetteren.be
Freija Colpaertraadslidfreija.colpaert@wetteren.be
Ira-Lina Piscadorraadslidiralina.piscador@wetteren.be

Vlaams Belang (drie zetels)

Wouter Brackeraadslidwouter.bracke@wetteren.be
Kathy Mercie-Mertensraadslidkathy.merciemertens@wetteren.be
Hilde Anneessensraadslidhilde.anneessens@wetteren.be

Onafhankelijk

Annelien Van Der Guchtraadslidannelien.vandergucht@wetteren.be
Walter Govaertraadslidwalter.govaert@wetteren.be

Contactinfo