Raad voor maatschappelijk welzijn

Navigeer naar:

 

De raad voor maatschappelijk welzijn: wie zijn ze en wat doen ze?

De raad voor maatschappelijk welzijn onderging, net als het vast bureau, een aantal belangrijke veranderingen ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Concreet legt het decreet op dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde personen bestaat als de gemeenteraad. Dit zijn 29 raadsleden (waaronder 6 leden van het vast bureau/schepencollege en de voorzitter van het vast bureau/burgemeester), en de algemeen directeur. In totaal bestaat de raad dus uit 30 leden. Behalve deze laatste (die geen stemrecht heeft), worden ze allen door de inwoners van Wetteren verkozen.

De raadsleden zetelen dus zowel in het gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn, en ook het voorzitterschap over beide organen zit vervat in dezelfde persoon. Desalniettemin blijven beide raden onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (het OCMW). Ze vergadert minstens tienmaal per jaar en behandelt in principe alleen de grote lijnen van het beleid. De voorstellen waarover gedebatteerd en gestemd wordt, zijn meestal afkomstig van het vast bureau, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Daarnaast kunnen ze ook vragen stellen over het beleid van het vast bureau.

 

Openbaarheid van bestuur

De raad wordt door u verkozen en bestuurt de gemeente in uw naam. Daarom wordt een maximale transparantie nagestreefd voor alle inwoners van Wetteren.

In de eerste plaats zijn de raadsvergaderingen steeds openbaar, behalve wanneer het over personen (niet-raadsleden) gaat of als twee derden van de aanwezige raadsleden om de geheime bespreking van een agendapunt verzoeken.

De datum en agenda van de eerstvolgende raad worden voor de zitting bekend gemaakt op deze website en op infoborden in het gemeentehuis. U kunt de dagorde ook digitaal verkrijgen in uw mailbox. Dit digitale abonnement kunt u aanvragen bij het secretariaat van de gemeente.

Op de dag van de raad kunt u steeds naar het gemeentehuis op de Rode Heuvel komen en de zitting bijwonen. Op deze kaart ziet u bovendien welke vertegenwoordiger waar zit.

Ten tweede kunt op deze website steeds de agenda en het verslag van de zittingen raadplegen.

Kunt u niet aanwezig zijn op de zitting, maar wilt u wel het volledige verslag? U kunt de integrale geluidsopname hier beluisteren.

Data van de raden voor maatschappelijk welzijn

  • Woensdag 19 januari 2022
  • Woensdag 16 februari 2022
  • Woensdag 23 maart 2022
  • Woensdag 20 april 2022
  • Woensdag 25 mei 2022
  • Woensdag 21 juni 2022
  • Woensdag 31 augustus 2022
  • Woensdag 28 september 2022
  • Woensdag 26 oktober 2022
  • Woensdag 13 december 2022

Via het livestreamportaal kunt u zien of de raad fysiek dan wel digitaal plaatsvindt, hoe u een plaats kunt reserveren bij een fysieke raad, en hoe u een digitale raad live kunt volgen. 

 

Samenstelling

Voorzitter

  
Marianne GorréGroen&Comarianne.gorre@wetteren.be

 

Algemeen directeur

  
Ward Hollebosch (waarnemend) /ward.hollebosch@wetteren.be

 

CD&V (zeven zetels)

Alain Pardaenburgemeesteralain.pardaen@wetteren.be
Leentje Grillaertraadslidleentje.grillaert@wetteren.be
Lieve De Gelder

raadslid

lieve.degelder@wetteren.be
Katrien Clausschepenkatrien.claus@wetteren.be
Karel Van Imschootraadslidkarel.vanimschoot@wetteren.be
Albert De Geyterraadslidalbert.degeyter@wetteren.be
Bram De Winneschepenbram.dewinne@wetteren.be

Groen&Co (drie zetels en de voorzitter)

Robbe De Wildeschepenrobbe.dewilde@wetteren.be
Piet Van Heddeghemschepenpiet.vanheddeghem@wetteren.be
Veerle Van Maldegemraadslidveerle.vanmaldegem@wetteren.be

Eén (drie zetels)

Herman Strobbeschepenherman.strobbe@wetteren.be
Dietbrand Van Durmeschependietbrand.vandurme@wetteren.be
Herman Maudensraadslidherman.maudens@wetteren.be

Vooruit (één zetel)

Jan Tondeleirschepen/voorzitter bijzonder comité voor sociale dienstjan.tondeleir@wetteren.be

Open VLD (zes zetels)

René Van Der Haegenraadslidrene.vanderhaegen@wetteren.be
Johan D'Hauweraadslid johan.dhauwe@wetteren.be 
Savas Moschidis raadslid savas.moschidis@wetteren.be 
Paul Lauwersraadslidpaul.lauwers@wetteren.be

N-VA (vier zetels)

Sofie Wijmeerschraadslidsofie.wijmeersch@wetteren.be
Peter Blancquaertraadslidpeter.blancquaert@wetteren.be
Freija Colpaertraadslidfreija.colpaert@wetteren.be
Ira-Lina Piscadorraadslidiralina.piscador@wetteren.be

Vlaams Belang (drie zetels)

Wouter Brackeraadslidwouter.bracke@wetteren.be
Kathy Mercie-Mertensraadslidkathy.merciemertens@wetteren.be
Hilde Anneessensraadslidhilde.anneessens@wetteren.be

Onafhankelijk

Annelien Van Der Guchtraadslidannelien.vandergucht@wetteren.be
Walter Govaertraadslidwalter.govaert@wetteren.be
Tony Van Heuverswyn raadslid tony.vanheuverswyn@wetteren.be 

Contactinfo