Raad voor maatschappelijk welzijn

Navigeer naar:

 

De raad voor maatschappelijk welzijn: wie zijn ze en wat doen ze?

De raad voor maatschappelijk welzijn onderging, net als het vast bureau, een aantal belangrijke veranderingen ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit decreet zorgt voor een verregaande integratie tussen de gemeente en het OCMW, en trad volledig in voege op 1 januari 2019.

Concreet legt het decreet op dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde personen bestaat als de gemeenteraad. Dit zijn 29 raadsleden (waaronder 6 leden van het vast bureau/schepencollege en de voorzitter van het vast bureau/burgemeester), en de algemeen directeur. In totaal bestaat de raad dus uit 30 leden. Behalve deze laatste (die geen stemrecht heeft), worden ze allen door de inwoners van Wetteren verkozen.

De raadsleden zetelen dus zowel in het gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn, en ook het voorzitterschap over beide organen zit vervat in dezelfde persoon. Desalniettemin blijven beide raden onafhankelijk van elkaar, hebben ze elk hun eigen bevoegdheden en houden ze hun eigen vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (het OCMW). Ze vergadert minstens tienmaal per jaar en behandelt in principe alleen de grote lijnen van het beleid. De voorstellen waarover gedebatteerd en gestemd wordt, zijn meestal afkomstig van het vast bureau, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Daarnaast kunnen ze ook vragen stellen over het beleid van het vast bureau.

 

Openbaarheid van bestuur

De raad wordt door u verkozen en bestuurt de gemeente in uw naam. Daarom wordt een maximale transparantie nagestreefd voor alle inwoners van Wetteren.

In de eerste plaats zijn de raadsvergaderingen steeds openbaar, behalve wanneer het over personen (niet-raadsleden) gaat of als twee derden van de aanwezige raadsleden om de geheime bespreking van een agendapunt verzoeken.

De datum en agenda van de eerstvolgende raad worden voor de zitting bekend gemaakt op deze website en op infoborden in het gemeentehuis. U kunt de dagorde ook digitaal verkrijgen in uw mailbox. Dit digitale abonnement kunt u aanvragen bij het secretariaat van de gemeente.

Op de dag van de raad kunt u steeds naar het gemeentehuis op de Rode Heuvel komen en de zitting bijwonen. Op deze kaart ziet u bovendien welke vertegenwoordiger waar zit.

Ten tweede kunt op deze website steeds de agenda en het verslag van de zittingen raadplegen.

Kunt u niet aanwezig zijn op de zitting, maar wilt u wel het volledige verslag? U kunt de integrale geluidsopname hier beluisteren.

Data van de raden voor maatschappelijk welzijn in 2020

 • Woensdag 11 december 2019
 • Dinsdag 21 januari 2020
 • Woensdag 19 februari 2020 (afgeschaft)
 • Dinsdag 24 maart 2020 (uitgesteld)
 • Dinsdag 21 april 2020 (livestream)
 • Dinsdag 28 april 2020 (livestream)
 • Woensdag 27 mei 2020 (livestream)
 • Dinsdag 16 juni 2020 (livestream)
 • Dinsdag 1 september 2020
 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Woensdag 18 november 2020
 • Woensdag 9 december 2020

 

Samenstelling

Voorzitter

  
Marianne GorréGroen&Comarianne.gorre@wetteren.be

 

Algemeen directeur

  
Pieter Orbie /pieter.orbie@wetteren.be

 

CD&V (zeven zetels)

Alain Pardaenburgemeesteralain.pardaen@wetteren.be
Leentje Grillaertraadslidleentje.grillaert@wetteren.be
Lieve De Gelder

schepen/voorzitter bijzonder comité voor sociale dienst

lieve.degelder@wetteren.be
Katrien Clausschepenkatrien.claus@wetteren.be
Karel Van Imschootraadslidkarel.vanimschoot@wetteren.be
Albert De Geyterraadslidalbert.degeyter@wetteren.be
Bram De Winneraadslidbram.dewinne@wetteren.be

Groen&Co (drie zetels en de voorzitter)

Robbe De Wildeschepenrobbe.dewilde@wetteren.be
Piet Van Heddeghemschepenpiet.vanheddeghem@wetteren.be
Claudine De Pauwraadslidclaudine.depauw@wetteren.be

Eén (drie zetels)

Herman Strobbeschepenherman.strobbe@wetteren.be
Dietbrand Van Durmeschependietbrand.vandurme@wetteren.be
Herman Maudensraadslidherman.maudens@wetteren.be

Sp.a plus (één zetel)

Jan Tondeleirraadslidjan.tondeleir@wetteren.be

Open VLD (zes zetels)

Walter Govaertraadslidwalter.govaert@wetteren.be
Mieke De Roeveraadslidmieke.deroeve@wetteren.be
Johan D'Hauweraadslid johan.dhauwe@wetteren.be 
Tony Van Heuverswyn raadslid tony.vanheuverswyn@wetteren.be 
Savas Moschidis raadslid savas.moschidis@wetteren.be 
Paul Lauwersraadslid (vanaf 29.01.2019)paul.lauwers@wetteren.be

N-VA (vijf zetels)

Sofie Wijmeerschraadslidsofie.wijmeersch@wetteren.be
Annelien Van Der Guchtraadslidannelien.vandergucht@wetteren.be
Peter Blancquaertraadslidpeter.blancquaert@wetteren.be
Freija Colpaertraadslidfreija.colpaert@wetteren.be
Ira-Lina Piscadorraadslidiralina.piscador@wetteren.be

Vlaams Belang (drie zetels)

Wouter Brackeraadslidwouter.bracke@wetteren.be
Kathy Mercie-Mertensraadslidkathy.merciemertens@wetteren.be
Hilde Anneessensraadslidhilde.anneessens@wetteren.be

Contactinfo