Protocollen

Wanneer wij persoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader omtrent deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

Het mandaat OVSG voor algemene protocollen onderwijs vind je hier

Het protocol afgelosten tussen gemeente Wetteren en Agentschap Zorg en Gezondheid voor de handhaving van de quarantainemaatregelen gevolge van het uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht van 8 januari 2021 vind je hier.

Het protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen gemeente Wetteren en het Agentschap Integratie en Inburgering in het kader van proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars vind je hier

Contact