Protocollen

Wanneer wij persoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader omtrent deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

Het mandaat OVSG voor algemene protocollen onderwijs vind je hier

Het protocol afgelosten tussen gemeente Wetteren en gentschap Zorg en Gezondheid voor de handhaving van de quarantainemaatregelen gevolge van het uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht van 8 januari 2021 vind je hier.

Contact