Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd conform verklaard op 18 februari 2002. Op basis van de sneltoets werd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie geopteerd voor spoor 2 – verbreden en/of verdiepen van het mobiliteitsplan.

Het beleidsplan van de herziening van het mobiliteitsplan werd door de Provinciale Auditcommissie conform verklaard op 16 april 2012 en door de gemeenteraad definitief goedgekeurd op 24 mei 2012. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 6 juni 2012.

Procedure

Het beleidsplan van het mobiliteitsplan kan je hier raadplegen.

Bedrag

Het raadplegen van het mobiliteitsplan is gratis.

Contactinfo