Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd conform verklaard op 18 februari 2002. Op basis van de sneltoets koos de Gemeentelijke Begeleidingscommissie voor spoor 2 – verbreden en/of verdiepen van het mobiliteitsplan. 

Het beleidsplan van de herziening van het mobiliteitsplan werd door de Provinciale Auditcommissie conform verklaard op 16 april 2012 en door de gemeenteraad definitief goedgekeurd op 24 mei 2012. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 6 juni 2012.

Bekijk het beleidsplan voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan hier.

Contactinfo