Sociaal tarief voor water

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief. Sommige drinkwaterbedrijven noemen dit ook een 'sociale korting'.

Staat uw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur (bijv. in een appartementsgebouw)? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk sociaal tarief aangerekend worden. Maar als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u wel recht op een compensatie.

Voorwaarden

 • Het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.
 • Het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot een van deze categorieën:
  • gepensioneerden die van de Federale Pensioendienst (FPD)
   • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen
   • of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen
  • personen die van het OCMW een leefloon of een levensminimum krijgen
  • personen met een handicap die van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
   • of de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden' krijgen
   • of de integratietegemoetkoming krijgen.
 • Hebt u op 1januari van een kalenderjaar recht op een van de bovenstaande tegemoetkomingen? Dan krijgt u van het drinkwaterbedrijf voor dat jaar het sociaal tarief.

Een uitkering van het ziekenfonds geeft geen recht op het sociaal tarief voor water.

Procedure

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door uw drinkwaterbedrijf.

Is dat niet het geval en voldoet u aan de voorwaarden? Dan moet u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw drinkwaterbedrijf. Stuur daarvoor een van de onderstaande attesten naar uw drinkwaterbedrijf. Doe dit uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is.

 • Een attest van de Federale Pensioendienst, waaruit blijkt dat u als gepensioneerde een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie voor ouderen krijgt
 • Een attest van het OCMW waaruit blijkt dat u een leefloon of een levensminimum krijgt
 • De brief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u als persoon met een handicap een inkomensvervangende tegemoetkoming, de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden' of de integratietegemoetkoming krijgt.

Bedrag

 • Het sociaal tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. U krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van uw waterfactuur (vanaf 2016).
 • De compensatie is een vast bedrag. Het wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden.

Uitzonderingen

Bent u beschermde klant, maar komt u niet in aanmerking voor het sociaal tarief? Dan kunt u wel genieten van enkele andere voordelen.

Contactinfo