Buitenschoolse kinderopvang (vanaf 2,5 jaar)

Online aanvragen

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is erkend door Kind & Gezin en biedt opvang aan schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot en met 12 jaar.

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang beschikt over drie locaties:

 •   Iboompje - Rozenstraat 13, 9230 Wetteren
 •   't Kriebelke - Ten Ede Dorp 1, 9230 Wetteren
 •   Massemientje - Dorpsplein 6, 9230 Wetteren

De locaties zijn open:

 • op schooldagen van 7u00 tot 8u15 en van 16u00 tot 18u30
 • op woensdagnamiddag van 12u00 tot 18u30
 • tijdens vakantie- en schoolvrije dagen doorlopend van 7u00 tot 18u30.

De opvanglocaties hebben een huiselijke sfeer. Een ploeg van enthousiaste, geschoolde begeleid(st)ers zorgt dagelijks voor een gevarieerd activiteitenaanbod met aandacht voor elk kind.

Voorwaarden

Het Initiatief Buitenschoolse opvang voorziet opvang voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

De opvang kan pas starten nadat de inlichtingenfiche volledig werd ingevuld en de schriftelijke overeenkomst door de beide partijen werd ondertekend.

Voorafgaande reservatie is verplicht via het online Ouderportaal.

Procedure

De inschrijving gebeurt na afspraak. Je kan een afspraak maken via ibo.wetteren@wetteren.be of 09/366.70.91.

Hieronder vind je enkele nuttige documenten:

Meebrengen

 • inlichtingenfiche
 • 2 klevertjes van de mutualiteit
 • een recente foto van het kind

Bedrag

De tarieven kunnen als gevolg van de indexaanpassing en na officiële mededeling door Kind & Gezin te allen tijde gewijzigd worden.

Vakantiedagen

 • 14,18 euro voor een dag vanaf 6 uren
 • 7,74 euro voor een halve dag tussen 3 en 6 uren
 • 5,19 euro voor een derde dag van minder dan 3 uren

Schooldagen

 • 1,41 euro per halfuur met een maximum van 14,22 euro op woensdagnamiddag
Online aanvragen

Contactinfo