Lijst van gezworenen

Wat is de lijst van gezworenen

Om de vier jaar wordt er een “lijst van gezworenen” opgemaakt. Dit is een lijst met personen die in aanmerking komen om in een assisenjury te zetelen.

Een jury voor het hof van assisen wordt samengesteld uit 12 gezworenen, ofwel burgers die een eed aflegden om op te treden als jurylid bij het hof van assisen.
Hoe de lijst tot stand komt, is wettelijk bepaald.

Hoe verloopt de loting?

  1. De burgemeester (bijgestaan door twee schepenen) verricht de loting van de gezworenen.
  2. Tien in vier gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 worden in een bus gelegd. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat het blaadje weer in de bus is gelegd, wordt een tweede cijfer voor de tientallen getrokken. Ook dit blaadje wordt opnieuw in de bus gelegd.
    Op deze manier is er een getal getrokken.
  3. De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de laatste kiezerslijst. De personen van wie het rangnummer op de lijst van de gemeente eindigt op het gevormde getal, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. De namen van de personen die op 1 januari jonger dan 28 of ouder dan 65 zijn, worden weggelaten.
  4. Naast de naam van elke persoon op de voorbereidende lijst wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.

Personen die ondertussen overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten verloren hebben, worden geschrapt.

  1. Wie ingeschreven is op de kiezerslijst maar intussen is verhuisd, blijft ingeschreven.

De uitgelote burgers worden verwittigd.

 Elke persoon op de voorbereidende lijst van gezworenen ontvangt een witte kaart samen met een begeleidende brief. Je moet binnen acht dagen de witte kaart invullen en ondertekenen.

Een aantal personen (zoals politici, magistraten,…) worden alsnog geschrapt van de lijst. De personen die nu nog op de voorbereidende lijst van gezworenen staan, worden in alfabetische volgorde ingeschreven op de gemeentelijke lijst. Wie niet geantwoord heeft of een medisch attest bij de kaart voegde, moet opgenomen worden op de lijst.

Regelgeving

Meer informatie :

Contactinfo