Huisnummer

Online aanvragenMaak een afspraak

Heeft u een bouwgrond gekocht maar u weet niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig heeft, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Huisnummerplaatje

Elk gebouw met een toegekend huisnummer dient te beschikken over een duidelijk leesbaar huisnummerplaatje. 

Procedure

U vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bedrag

De huisnummerplaatjes kunnen aangekocht worden in particuliere winkels of bij de gemeente.

De kostprijs bedraagt 1,20 € per stuk.

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo