Aanvraag inname openbaar domein

Online aanvragenMaak een afspraak

Als u bouwt of verbouwt, neemt u soms een deel van de openbare weg in om een afvalcontainer, een stelling, een bouwkraan, hoogtewerkers, werfafsluitingen ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating of vergunning aanvragen.

De vergunning wordt afgeleverd voor maximum 2 maanden. Indien een verlenging nodig is, moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden omdat de situatie moet geëvalueerd worden.

Enkele voorbeelden van werken waarvoor u een vergunning nodig hebt:

 • het gebruiken van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers of stellingen;
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • voor een verhuis of het leveren van meubels waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden en dus een parkeerverbod nodig is;
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

 • De beslissing wordt genomen op basis van de verkeersveiligheid;
 • Bij een aanvraag wordt o.a.rekening gehouden met het type straat (veel doorgaand verkeer of plaatselijk), de gevraagde periode (buiten de spitsuren, vakantieperiode,...) en eventuele andere werken of evenementen die plaats zullen vinden.

Procedure

U dient een aanvraag in via het online aanvraagformulier op deze pagina of u maakt een afspraak. We begeleiden u dan bij het indienen van uw aanvraag. Om een correcte verwerking en opvolging mogelijk te maken, moet een aanvraag 10 dagen voor het tijdelijk gebruiken van het openbaar domein worden ingediend.
 
Wij verwerken uw aanvraag en vragen indien nodig adviezen op. Als uw dossier is behandeld, ontvangt u per e-mail een betaalverzoek. U betaalt vervolgens het gevraagde bedrag waarna u de vergunning ontvangt in uw mailbox.
 
Indien u borden en/of nadars hebt aangevraagd, dan kunt u die ophalen in het gemeentelijk magazijn, Peperstraat 3 in Wetteren. Neem in dat geval zeker uw vergunning mee als betalingsbewijs.
 
Na afloop van de vergunning brengt u de borden en/of nadars terug naar het gemeentelijk magazijn binnnen de 14 kalenderdagen. Indien u dit niet doet, zal u een vergoeding van 100 euro per bord en/of nadar worden aangerekend.

Bedrag

Inname openbaar domein

 • U betaalt gedurende de eerste 2 maanden 0,30 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte op het openbaar domein. De minimumaanslag bedraagt 25,00 euro. 
 • U betaalt bij een verlenging 0,40 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte en met een minimum van 50 euro.

Borden en nadars

 • U betaalt 5 euro per bord en per dag. 
 • U betaalt 10 euro per nadar en per dag.

Regelgeving

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo