Inname openbaar domein: aanvraag

Online aanvragenMaak een afspraak

Als je bouwt of verbouwt, neem je soms een deel van de openbare weg in om een afvalcontainer, een stelling, een bouwkraan, hoogtewerkers, werfafsluitingen ... te plaatsen. Daarvoor moet je een toelating of vergunning aanvragen. Die krijg je voor maximaal twee maanden. Voor een verlenging moet je de vergunning opnieuw aanvragen, zodat we de situatie opnieuw kunnen evalueren.

Enkele voorbeelden van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt:

  • Als je parkeerplaatsen of voet- en fietspaden inneemt voor een verhuiswagen of -lift, leveren van materialen ...
  • Containers of stellingen plaatsen.
  • Bouwmaterialen leveren en plaatsen, waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
  • De weg afsluiten voor werken.

Voorwaarden

  • De beslissing wordt genomen op basis van de verkeersveiligheid;
  • Bij een aanvraag wordt o.a.rekening gehouden met het type straat (veel doorgaand verkeer of plaatselijk), de gevraagde periode (buiten de spitsuren, vakantieperiode,...) en eventuele andere werken of evenementen die zullen plaatsvinden.

Procedure

Je dient een aanvraag in via het online platform van EagleBe of je maakt een afspraak (dan helpen we je met het indienen van de aanvraag). Dien je aanvraag in 10 dagen voor de inname van het openbaar domein. 
 
Wij verwerken jouw aanvraag en vragen - indien nodig - adviezen op. Als jouw dossier behandeld is, ontvang je via e-mail een betaalverzoek. Je betaalt het gevraagde bedrag waarna je de vergunning ontvangt in je mailbox. Onze technische dienst levert de gehuurde parkeerborden aan huis. 

Bedrag

Inname openbaar domein

  • Je betaalt gedurende de eerste twee maanden 0,30 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte op het openbaar domein, met een minimumbedrag van 25 euro. 
  • Je betaalt bij een verlenging 0,40 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte, met een minimumbedrag van 50 euro.

Borden en nadars

  • Je betaalt 5 euro per bord en per dag. 
  • Je betaalt 10 euro per nadar en per dag.

Regelgeving

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo