Inname openbaar domein: aanvraag

Online aanvragenMaak een afspraak

Als je bouwt of verbouwt, neem je soms een deel van de openbare weg in om een afvalcontainer, een stelling, een bouwkraan, hoogtewerkers, werfafsluitingen ... te plaatsen. Hiervoor moet je een toelating of vergunning aanvragen.

De vergunning wordt afgeleverd voor maximum 2 maanden. Als een verlenging nodig is, moet je de vergunning opnieuw aanvragen omdat we de situatie moeten evalueren.

Enkele voorbeelden van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt:

 • het gebruiken van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers of stellingen;
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • voor een verhuis of het leveren van meubels waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden en dus een parkeerverbod nodig is;
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

 • De beslissing wordt genomen op basis van de verkeersveiligheid;
 • Bij een aanvraag wordt o.a.rekening gehouden met het type straat (veel doorgaand verkeer of plaatselijk), de gevraagde periode (buiten de spitsuren, vakantieperiode,...) en eventuele andere werken of evenementen die zullen plaatsvinden.

Procedure

Je dient een aanvraag in via het online platform van EagleBe of je maakt een afspraak. We begeleiden je dan bij het indienen van je aanvraag. Om een correcte verwerking en opvolging mogelijk te maken, moet je je aanvraag 10 dagen voor het tijdelijk gebruiken van het openbaar domein indienen.
 
Wij verwerken jouw aanvraag en vragen - indien nodig - adviezen op. Als jouw dossier is behandeld, ontvang je via e-mail een betaalverzoek. Je betaalt dan het gevraagde bedrag waarna je de vergunning ontvangt in je mailbox.
 
Onze technische dienst levert de gehuurde parkeerborden aan huis. 

Bedrag

Inname openbaar domein

 • Je betaalt gedurende de eerste 2 maanden 0,30 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte op het openbaar domein. De minimumaanslag bedraagt 25,00 euro. 
 • Je betaalt bij een verlenging 0,40 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte en met een minimum van 50 euro.

Borden en nadars

 • Je betaalt 5 euro per bord en per dag. 
 • Je betaalt 10 euro per nadar en per dag.

Regelgeving

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo