Strooidienst en gladheidsbestrijding

Bij lage temperaturen rukken onze ploegen al om 4 uur uit om de wegen te strooien. Door te strooien verlagen we het vriespunt met acht graden. Wegen kunnen dus glad blijven als de temperatuur lager is dan -8°. Het strooizout werkt dan niet.

Strooiplan

Omdat we niet alle straten tegelijk kunnen strooien, hebben we een prioritair strooiplan:

Sommige centrumstraten zijn smal en/of hellend en hebben een enorme diversiteit aan weggebruikers. Daarom strooien we in het centrum met een kleine nazoutstrooier in plaats van de grote zoutstrooier. Bekijk hier het strooiplan van de nazoutstrooier. Met de nazoutstrooier kunnen we ook preventief strooien.

Als de prioritaire straten gestrooid zijn, strooien we in de overige straten. Wegen waar weinig verkeer is of die moeilijk bereikbaar of te smal zijn, strooien we niet. We zorgen er wel voor dat elke inwoner zich maximaal over een afstand van 100 meter moet verplaatsen om een gestrooide weg te bereiken. Als er een tekort aan strooizout dreigt, strooien we enkel de voornaamste wegen. 

Wat moet je zelf doen?

Je bent verplicht om ijs en sneeuw te ruimen op de voetpaden die grenzen aan jouw woning of grond. Je moet ook strooien met zout op het voetpad. 

  • Bomen en planten zijn heel gevoelig aan de schadelijke invloed van het zout. Spring dus niet te kwistig om met strooizout.
  • Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het voetpad zodat voetgangers ruimte hebben om te passeren. Als het voetpad te smal is, mag je de sneeuw net naast de boordsteen op straat leggen. Zorg wel dat rioolroosters en greppels vrij blijven. 
  • Bestrooi de plaatsen die je sneeuwvrij maakte met zout.
  • Gooi nooit sneeuw op de rijweg of het fietspad. Zo kunnen gladde plekken ontstaan.
  • Denk aan je buren of oudere personen die niet goed te been zijn. Misschien kan je hen een beetje helpen om hun voetpad te ruimen. 

Hulp bij sneeuwruimen voor 80-plussers

Voor oudere of minder mobiele personen is het moeilijk of onmogelijk om zelf sneeuw te ruimen. Wie geen beroep kan doen op vrienden of familie, kan hulp krijgen van de gemeente. 

Voor wie?

Personen ouder dan 80 jaar of met een fysieke beperking, die niet samenwonen met valide mensen of in een appartement wonen. 

Hoe?

Schrijf je in via het Sociaal Huis, 09 365 73 73. Bij hevige sneeuwval maken de gemeentediensten je voetpad sneeuwvrij. Hou er wel rekening mee dat we eerst de wegen ruimen. Zorg er ook zeker voor dat je eigen strooizout klaarstaat!

Contactinfo