Wegenwerken & Omleidingen

Op deze pagina verzamelen we alle wegenwerken die gepland of in uitvoering zijn. Ook verkeersmaatregelen door grote evenementen en activiteiten vind je hier terug.

Onder 'Verkeershinder in kaart' vind je alle mogelijke geplande hinder op een kaart. Je kan selecteren op periode, locatie, aard van de hinder ...

Contact