Keiberg en Westremstraat: wegenis- en rioleringswerken

Gemeente Wetteren plant, in samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer en Aquafin, de vernieuwing van de riolering en het wegdek in de Keiberg, de Westremstraat (tot aan de grens met Sint-Lievens-Houtem) en de Dorpsstraat (vanaf nr. 9/22 tot aan de Westremstraat). Er is al lang sprake van het project, maar door moeizame grondinnames liet de uitvoering op zich wachten. 

Wegenis

De weg wordt opnieuw aangelegd in asfalt. Alleen ter hoogte van de dorpskern voorzien we de weg in beton. Er komen voetpaden van de Brusselsesteenweg tot voorbij de dorpskern van Westrem. 

De netten komen ondergronds en we vernieuwen de openbare verlichting. Volgens het lichtplan van Agentschap Wegen & Verkeer moesten twee zones langs de gewestweg niet verlicht worden: de zone voorbij de bebouwde kom tot aan de brug over de E40 en vanaf Evenkouter tot aan de grens met Sint-Lievens-Houtem. Lokaal Bestuur Wetteren koos ervoor om op die plaatsen het fietspad te verlichten. 

Fietsen

Afhankelijk van het snelheidsregime verhogen we de fietspaden vrijliggend (70 km/u) of aanliggend (50 km/u). Ter hoogte van de dorpskern komen fietssuggestiestroken op de rijweg omdat er te weinig ruimte is om aparte fietspaden te voorzien.

Riolering

Het regen- en afvalwater van de gewestweg komt momenteel nog gemengd toe in het nieuw aangelegde pompstation (drietal jaar geleden) op de hoek van de Oude Heerbaan en Keiberg. Het pompstation pompt het gemengde water naar het zuiveringsstation. Bij hevige waterval, komt het overvloedige water nog in het oppervlaktewater terecht.

Het doel van de werken is om een volledig gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij regenwater in de open grachten blijft vloeien, maar afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation. Ook op privaat terrein worden de woningen van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien.

Timing

Je vindt meer info over de planning van de werken op deze pagina van Aquafin.

Contact

Heb je vragen? Contacteer het contactcenter  van Aquafin via 03 450 45 45 en contact@aquafin.be

Contactinfo