Missie en visie

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uit ziet:
‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

1. We willen nastreven dat alle Wetteraars meebouwen aan een Wetteren waar we fier op zijn. Elke Wetteraar is betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid.

We willen samen bouwen aan een sterk gemeenschapsgevoel: Wetteraars kennen hun buren en ontmoeten elkaar ook op straat- of wijkfeesten. Bovendien hebben inwoners ook zeggenschap over hun eigen straat of buurt: het lokaal bestuur wil vanaf 2021 minstens 1 buurtinitiatief per wijk ondersteunen. Zowel financieel, logistiek als in communicatie. Plan W streeft ernaar dat Wetteraars fier en positief zijn. En vooral focussen op wat hen verbindt. kan op allerlei manieren: ideeën lanceren vóór en tijdens het opzetten van projecten of evenementen, maar even goed zelf de handen uit de mouwen steken. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een grote inzet van goed ondersteunde en gewaardeerde vrijwilligers voor een heel divers takenpakket, naast en met de vaste medewerkers van het lokaal bestuur.

2. We willen werken aan een groene, mooie en veilige plantengemeenten waar het aangenaam wonen is.

Wetteren is een plantengemeente en moet dat in de toekomst meer uitstralen. Ook in het centrum moet dat te zien zijn. Rond de dorpskernen zorgt het groen voor veilige, prachtige verbindingen voor fietsers en voetgangers, die ook toeristisch
en ecologisch belangrijk zijn. Sluikstort bestrijden we met alle mogelijke middelen.

Het lokaal bestuur wil open ruimte bewaren. En het wonen zo veel mogelijk concentreren in de verschillende dorpskernen. De ambitie is dat elk individu en
gezin in Wetteren een betaalbare woning op zijn maat heeft, die voldoet aan de normen voor woonkwaliteit en die gelegen is in een aangename woonomgeving.
We dromen van propere en mooi ingerichte, pleinen, straten en andere openbare ruimtes. De Markt moet een gezellig en bruisend hart van onze gemeente worden.
Met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en (lokale) economie. Het centrumgebied – tussen Schelde en station - is in de toekomst vlot bereikbaar door iedereen. We willen zoveel als mogelijk korte verplaatsingen te voet of met de fiets stimuleren. Er mogen natuurlijk geen ‘drempels’ zijn voor mensen met een handicap, ouderen of jonge ouders met kinderen. Doorgaand verkeer weren we in de toekomst zoveel als mogelijk uit het centrum. De verbinding tussen noord-zuid, linker- en rechteroever moet vlot en logisch verlopen.

3. We dragen zorg voor iedereen en helpen alle Wetteraars groeien en waardig ouder worden. 

Wetteren wil alle vormen van armoede sterk terugdringen, vooral bij gezinnen en kinderen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk Wetteraars een goed dak boven hun hoofd hebben en een plek op de arbeidsmarkt. Ook willen we iedereen laten deelnemen aan wat er te beleven valt in Wetteren.

In Wetteren vinden we kinderen en jongeren heel belangrijk. Daarom willen we meer naar hen luisteren, en opvang- en vrijetijdsinitiatieven heel toegankelijk maken. Voor gezinnen installeren we een loket kinderopvang, dat hen op maat ondersteunt in de zoektocht naar opvang.

Ouderen willen we zo lang mogelijk de kans geven om zelfstandig thuis te wonen en deel te nemen aan onze samenleving. Lukt alleen wonen niet meer, dan willen we dat Wetteraars in hun eigen omgeving kunnen wonen in een betaalbaar woonzorgcentrum. Eenzaamheid is ook in Wetteren een probleem, zo blijkt uit de bevolkingsbevraging. Om dat tegen te gaan zorgen we voor buurtzorginitiatieven en breidt de werking over het hele grondgebied uit, van lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij en andere gemeentelijke diensten.

In Wetteren telt elke inwoner, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-culturele origine, handicap, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Deze diversiteit in de samenleving vinden we in Wetteren een sterkte, een kans. We (h)erkennen samenlevingsproblemen en pakken ze op een constructieve en positieve manier aan, met respect voor het individu en in het belang van de gemeenschap.

4. We willen Wetteren doen bruisen, door het ruime aanbod aan mogelijkheden voor bewegen en ontspannen, voor ondernemen en handel, en voor persoonlijke ontwikkeling en vorming.

De komende legislatuur maken we het centrum terug bedrijviger. Detailhandel moet er vlot samengaan met wonen, diensten, onderwijs, toerisme en horeca. Ook in de andere kernen van Wetteren willen we buurtwinkels en andere vormen van lokale economie waardoor mensen dicht bij huis hun inkopen kunnen doen. Om de lokale handelaars te steunen maakt het lokaal bestuur werk van een Wetterse ‘Cadeaubon’: schenk je familie of vrienden in de toekomst een bon voor aankopen in Wetteren!

Ook ondernemen in Wetteren moet aantrekkelijk zijn, net als het sociaal-culturele leven. Het lokaal bestuur stimuleert cultuurverenigingen en individuele spelers om te zorgen voor een gevarieerd evenementen- en activiteitenaanbod voor een divers publiek. Tegen 2025 wil het lokaal bestuur een polyvalente evenementenhal bouwen, waar heel wat verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden: beurzen, theater, grote concerten, feesten, fuiven, evenementen allerhande, sportieve activiteiten, ... . Een goede plaats hiervoor vinden is essentieel.

Vorming en levenslang leren zijn belangrijk. Wetteren heeft een uitgebreid onderwijsaanbod, van kleuter- tot secundair onderwijs. Leerlingen lopen school in de buurt en alle scholen hebben een mooie etnische en sociale mix.

In Plan W zorgen we ervoor dat Wetteraars ruim voldoende aanbod hebben om te sporten en bewegen in hun gemeente. Sportclubs en organisatoren van sport- of bewegingsevenementen ondersteunen we ten volle in hun kwaliteitsvolle en laagdrempelige werking, met extra aandacht voor jeugd.

5. We bouwen aan een sterke, toegankelijke organisatie met tevreden medewerkers, die handelen volgens de waarden van het lokaal bestuur: Samenwerking, Professionaliteit, Enthousiasme,  Klantgerichtheid.

Het lokaal bestuur is gericht op samenwerking, zowel tussen de medewerkers onderling als met alle partners: bevolking, andere overheden, organisaties, ondernemers … Bij elk project zoeken we actief naar de meest geschikte vorm van participatie, van informeren tot het zelf laten organiseren.

We willen een organisatie worden waar de medewerkers zich goed voelen in hun job en dat enthousiasme ook uitstralen. In de dienstverlening van Wetteren moeten in de toekomst nog meer de inwoners, verenigingen en ondernemers centraal staan. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle doelgroepen staat voorop. Met het oog op een betere dienstverlening zetten we volop in op (technologische) vooruitgang.

Wanneer Wetteraars meldingen of zelfs klachten willen doorgeven, wil het lokaal bestuur ervoor zorgen dat die snel en klantvriendelijk behandeld worden. Hierbij kunnen Wetteraars op de meest eenvoudige manier meldingen en klachten doorgeven, waarna de betrokken diensten deze op een gelijkwaardige, efficiënte, professionele en klantgerichte manier behandelen.

Contactinfo