Plannen en verordeningen

OP deze plaats vind je overkoepelende plannen en verordeningen die mee het uitzicht van Wetteren bepalen. het gaat dan bijvoorbeeld over het beeldkwaliteitsplan, bijzondere plannen van aanleg (BPA's), het Gemeentelijk en Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (GRS en PRS), het Gewestplan, het Kerkenbeleidsplan, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's), Stedenbouwkundige verordeningen, het toetskader voor de ontwikkeling van binnengebieden in het stedelijk gebied en het Vergunningenregister.

Contact