Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

In het structuurplan geeft het gemeentebestuur zijn visie op de toekomstige ontwikkeling van Wetteren. Het eerste Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wetteren werd op 22 augustus 2000 goedgekeurd door de Vlaamse regering en is integraal vervangen door een nieuwe versie.

Dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 22 oktober 2015. De goedkeuring is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2015. Op 3 december 2015 is het GRS in werking getreden.

Het  structuurplan en de bijhorende kaartenbundel zijn door de gemeenteraad aangepast op basis van het advies van de GECORO, met uitzondering van twee punten waarvoor de motivatie in het  gemeenteraadsbesluit van 2 juli 2015 terug te vinden is. In het goedkeuringsbesluit van de Deputatie zijn drie aspecten van goedkeuring onthouden. Ruimte Vlaanderen heeft bij brief van 22 december 2015 een aantal opmerkingen geformuleerd over de ontwikkeling van Giezeveld.

Contactinfo