Meer gras en meer bloemen

We maken komaf met kort gemaaide gazons en kiezen op onze pleintjes en grasperken voor meer natuur. We maaien er minder en je zal er meer bloemen, bijen en vlinders zien.  Op het pleintje onderaan de fietsersbrug plantte het lokaal bestuur krokussen die elk jaar meer bloemen geven. 

Een groene en gezonde gemeente

We beperken het aantal maaibeurten van grasveldjes tot een minimum. Zo krijgen planten en bloemen meer kansen. Dat is goed voor de biodiversiteit, de insecten en kleine vogels die er voedsel vinden. Het langere gras zorgt ook voor meer verkoeling en een vochtigere bodem doordat het water minder snel verdampt. 

Minder maaien 

De locaties waar we de grasperken maximaal drie keer per jaar maaien zijn: het Boergondisch Kruis, het speelplein in de Olmenlaan, Den Blakken en Aard. Andere plaatsen krijgen maar één maaibeurt per jaar, namelijk in Giezeveld en Keiberg.

Nette uitstraling

Op graspleinen die functioneel gebruikt worden of waar het nodig is voor de verkeersveiligheid, blijven er stukken met kort gemaaid gazon. Het gras wordt gekortwiekt op paden en open ruimtes en op de strook langs wegen en huizen. De zichtbaarheid en veiligheid van de weggebruikers staan voorop! Ook op de oude begraafplaatsen maaien we regelmatig tussen de graven en op de paden. 

Meer bloemen

Op het pleintje onderaan de fietsersbrug, aan het begin van de Tragelweg, kan je in de lente genieten van de kleurige krokussen. Het zijn verwilderingsbollen die elk jaar meer en meer bloemen geven. Ook op andere plaatsen krijg je binnenkort meer wilde bloemen te zien.

Contactinfo