Agenda's en verslagen

Sinds juni 2021 voldoen de verslagen van het schepencollege, vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn aan hogere technische vereisten. De oudere documenten vind je onder het archief.  De documenten van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) moeten niet voldoen aan die hogere vereisten. 

Ben je op  zoek naar andere documenten? Hier kan je andere bestuursdocumenten opvragen.