Schoolroutekaart

In 2009 heeft de gemeente Wetteren i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen een schoolroutekaart opgemaakt.

Een schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, de fietsroutes met beperkte voorzieningen en te mijden fietsroutes naar de scholen,
  • duidt de veiligste wegen aan,
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,
  • geeft tips over veilig fietsen,
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer.

Zo werd in 2018 de zone 30 in het centrum gevoelig uitgebreid, werden er enkele straten verkeersluw gemaakt, en zijn enkele knelpunten veiliger gemaakt. Let op de schoolroutekaart is verouderd. Een nieuwe schoolroutekaart wordt verwacht tegen 2025. 

Contactinfo