Plan Samenleven

Plan Samenleven is een project waarbij de gemeente samenleven in diversiteit in Wetteren wil bevorderen. We doen dit aan de hand van verschillende acties.

Op welke acties zetten we in?

  • Brug naar onderwijs
  • Sociale mix in scholen
  • Oefenkansen Nederlands
  • Jongeren toeleiden naar sport
  • Actieplan integrale toegankelijkheid

Wat willen we met de acties bereiken?

Met extra oefenkansen willen we nieuwkomers meer mogelijkheden geven om de Nederlandse taal nog meer te kunnen oefenen. Zo nodigen we hen uit om naast de NT2 lessen ook op andere manieren Nederlands te oefenen, bijvoorbeeld in praatgroepen, gezamenlijke leessessies en andere activiteiten. Daarbij willen we niet alleen meer oefenkansen creëren, maar ook volop inzetten op de kwaliteit van deze oefenmomenten. Zo is het essentieel dat dit in veilige omgeving kan. 

Ook kinderen en jongeren, hun ouders en de scholen willen we extra ondersteunen om drempels die zij ervaren weg te werken. We doen dit enerzijds voor school maar ook voor vrijetijdsactiviteiten. Gezinnen zouden voor elke vraag of bezorgdheid terecht moeten kunnen bij de school of vrijetijdsaanbieder.

Daarnaast willen we scholen helpen om een goede sociale mix te bereiken bij hun leerlingen. Een school waar de leerlingenpopulatie een goede weerspiegeling is van de diversiteit in onze maatschappij is immers een ideale leeromgeving voor kinderen en jongeren.

Tot slot willen we de acties die de gemeente nu al onderneemt rond toegankelijkheid in 1 actieplan ‘Integrale toegankelijkheid’ gieten om waar mogelijk drempels zo veel mogelijk weg te werken. Die drempels kunnen gaan over veel verschillende zaken zoals bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid, bekendheid en betreedbaarheid. Dit noemen we de “8 b’s”. Als alle medewerkers in de gemeente zo goed mogelijk rekening houden met die 8 b’s, kunnen we onze dienstverlening naar de inwoners en bezoekers helpen verbeteren. 

Partners

Om deze acties te kunnen realiseren werkt het Lokaal bestuur Wetteren samen met verschillende partners zoals de scholen, Inter en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Vanwaar Plan Samenleven?

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Steden en gemeenten met meer dan 7.500 inwoners afkomstig van niet-EU-landen konden hierop intekenen. Lokaal bestuur Wetteren diende samen met Eeklo, Zelzate, Maldegem en Aalter een projectvoorstel in. Deze samenwerking wordt gesubsidieerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Meer info over Plan Samenleven vind je op https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven

Contactinfo