Kerkplein Overbeke

De komende maanden pakken we de publieke ruimte rond de kerk van Overbeke aan. Daarvoor krijgen we financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen. We leggen het kerkplein achter de kerk opnieuw aan met aandacht voor wat de buurt nodig heeft en zetten in op spelen, ontmoeten en vergroenen. 

Wat voorafging

In het najaar van 2022 vond een uitgebreid participatietraject plaats onder leiding van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Buurtbewoners en organisaties uit de buurt maakten hun noden en wensen duidelijk tijdens een inspiratietocht naar Laarne en Gentbrugge, via gesprekken tijdens Overbeke Feest!, via tekeningen in de brievenbus enzoverder.

Met de inbreng van de buurtbewoners en organisaties uit de buurt heeft het Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2023 een eerste voorontwerp gemaakt. Om budgettaire en praktische redenen is het eerste voorontwerp nog herwerkt. Het hele proces heeft wat meer tijd gevraagd dan eerst ingeschat.

Plan

Van grijs en hard naar groen en speels, dat is de bedoeling. Er is nu enkel ruimte voor voetbal en petanque en in de zomer kan het er echt heet worden. Het voorontwerp voorziet een speelheuvel met een avontuurlijk parcours en verstopplekjes. Er komt ook een zitarena voor een buitenklas of openluchtfilm, een speelzone in het zand, een gezellig pleintje om te petanquen of kubben en een open ruimte voor sport en spel of een evenement. Er is ook gedacht aan voldoende zitplaatsen en extra bomen voor schaduw.

Wat volgt

De komende maanden zet een studiebureau het voorontwerp om in een definitief ontwerp, vragen we de juiste vergunningen aan en gaan we op zoek naar aannemers.

Na de zomer van 2024 starten de werken aan het plein en in de lente van 2025 kunnen we het feestelijk openen.

Overbeke

Overbeke is een boeiende plek in onze gemeente! Heel wat Wetteraars bouwden er hun leven op en hun aantal neemt toe door de komst van een nieuwe woonwijk. Daarnaast zijn er ook enkele organisaties thuis in Overbeke: een woonzorgcentrum, een basisschool, een dagcentrum voor mensen met een beperking en de jeugdwerking Habbekrats.

Bij de bevolkingsbevraging uit 2019 scoorde Overbeke van alle wijken in Wetteren het laagst op buurttevredenheid. Overbekenaars misten groen, een plek voor kinderen, sociaal contact met hun buren en waren bezorgd om de verkeersveiligheid.

Sinds een paar jaar ondersteunt de gemeente burgerinitiatieven in het kerkgebouw van Overbeke: zo komt de buurt meer tot leven. Nu willen we dus ook het gebied rond de kerk beter uitwerken. 

Contactinfo