Kerkplein Overbeke

De komende jaren pakken we de publieke ruimte rond de kerk van Overbeke aan. Daarvoor krijgen we financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen. We leggen het kerkplein opnieuw aan met aandacht voor wat de buurt nodig heeft en zetten in op spelen, ontmoeten en vergroenen.  

  • Zowel buurtbewoners van alle leeftijden als lokale organisaties vinden hier hun plek.
  • De ruimte nodigt uit tot ontmoetingen en burgerinitiatief en er is een duidelijke link met de buurtplek in het herbestemde kerkgebouw.
  • De publieke ruimte is aangepast aan de klimaatwijziging en sensibiliseert rond klimaat en biodiversiteit.
  • Er is aandacht voor de veiligheid voor zachte weggebruikers en verbondenheid met verschillende plaatsen in Overbeke.

Participatie en experimenten

Al van bij de start van het project hechtten we belang aan participatie. Wij bepalen het budget en de randvoorwaarden, maar het precieze ontwerp zal van de Overbekenaars en de buurtorganisaties komen!

In de zomer van 2022 voerden we al een paar experimenten uit om te zien wat werkt: meer groen via plantenbakken, meer speel- en ontmoetingsruimte aan de westzijde, een grafittimuur in samenwerking met Habbekrats, meer schaduw en spelletjes die op de grond geschilderd zijn.

Meer informatie over het participatietraject vind je op de website van Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Overbeke

Overbeke is een boeiende plek in onze gemeente! Heel wat Wetteraars bouwden er hun leven op en hun aantal neemt toe door de komst van een nieuwe woonwijk. Daarnaast zijn er ook enkele organisaties thuis in Overbeke: een woonzorgcentrum, een basisschool, een dagcentrum voor mensen met een beperking en de jeugdwerking Habbekrats.

Bij de bevolkingsbevraging uit 2019 scoorde Overbeke van alle wijken in Wetteren het laagst op buurttevredenheid. Overbekenaars misten groen, een plek voor kinderen, sociaal contact met hun buren en waren bezorgd om de verkeersveiligheid.

Sinds een paar jaar ondersteunt de gemeente burgerinitiatieven in het kerkgebouw van Overbeke: zo komt de buurt meer tot leven. Nu willen we dus ook het gebied rond de kerk beter uitwerken. 

Contactinfo