Het Loket: handicap

Het Loket is een gratis advies- en informatiepunt voor vragen rond het thema handicap, van zowel mensen met (een vermoeden van) een beperking, hun omgeving als professionals. Het Loket is een initiatief van Sint-Lodewijk. 
 

Wat?

Je kan er terecht met al je vragen over: 
  • toegankelijke hulp
  • wonen
  • sport
  • ontspanning
  • (begeleid) werken
  • budgetten
  • ... en nog veel meer.

Je krijgt de nodige informatie om daarna zelf aan de slag te gaan.

Waar en wanneer?

Je vindt Het Loket in het Sociaal Huis op afspraak elke vrijdag tussen 9 en 12 uur. Maak je afspraak via de balie van het Sociaal Huis: 09 365 73 73 of info@sociaalhuis.wetteren.be.

Contactinfo