Beheers- en adviesorganen

De gemeenteraad laat zich vaak bijstaan door adviesraden. Een aantal adviesraden, zoals de GECORO, de sportraad, de cultuurraad, de jeugdraad, en de milieuraad zijn verplicht en worden opgericht op basis van specifieke wetten of decreten.

Daarnaast kan en mag de gemeenteraad ook andere adviesraden oprichten, volgens wat ze nodig vinden. De gemeenteraad bepaalt daarbij zelf de samenstelling, representativiteit en werking van de raden, binnen de krijtlijnen van het decreet over het lokaal bestuur. Schepenen en gemeenteraadsleden mogen nooit een stemgerechtigd lid zijn van een adviesraad, ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn en de verslagen en einddocumenten worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Een adviesraad heeft enkel een adviserende functie en mag dus nooit zelf beslissen over een probleem, enkel advies geven aan de gemeenteraad.