Mobiliteitsraad

Wat is de mobiliteitsraad?

De mobiliteitsraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijke mobiliteits- en verkeersbeleid. Ze doet dit op vraag van de gemeenteraad, of op eigen initiatief. Haar adviezen zijn echter niet bindend.

Daarnaast kan ze ook acties ondernemen om de bereikbaarheid van economische knooppunten en de toegankelijkheid van het transportsysteem te garanderen; de verkeersveiligheid te verhogen; de kwaliteit van de verkeersleefbaarheid te garanderen; en schade aan de natuur en het milieu terug te dringen.

Wie is lid van de mobiliteitsraad?

De mobiliteitsraad is als volgt samengesteld:

 • een voorzitter. Hij of zij wordt bijgestaan door een ondervoorzitter.
 • een secretaris. Dit is tevens de ambtenaar bevoegd voor mobiliteit. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • de schepen voor mobiliteit. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • de voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor mobiliteit. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • een lid van de lokale politiezone. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • een lid van de lokale brandweerzone. Hij of zij heeft geen stemrecht.
 • drie vertegenwoordigers van relevante adviesraden. Zij hebben geen stemrecht.
  • een vertegenwoordiger van de GECORO
  • een vertegenwoordiger van de raad voor lokale economie
  • een vertegenwoordiger van de milieuraad
 • elf leden. Zij werden lid van de raad op basis van hun engagement en deskundigheid. De leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen of een personeelslid zijn van de gemeente of politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.

Contactinformatie

Contactpersoon

Joke Zanders

Secretaris mobiliteitsraad

T 09 369 00 50

joke.zanders@wetteren.be

Contactinfo