Wetteren Klimaatgezond

Onze gemeente moet in de toekomst leefbaar blijven voor iedereen. Daarom heeft het gemeentebestuur in 2017 het Europese burgemeestersconvenant ondertekend en zet het zich in om de CO2-uitstoot in Wetteren drastisch terug te dringen. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de gemeente 40% minder zijn vergeleken met de uitstoot in 2011. Om dat waar te maken, maakten we samen met de provincie Oost-Vlaanderen een klimaatactieplan op. Daarin zijn de belangrijkste doelen en acties opgenomen die nodig zijn om een klimaatgezonde gemeente te worden en blijven. De gemeenteraad keurde het klimaatplan goed op 26 april 2018.

Uit de nulmeting in 2011 blijkt dat de gemeente Wetteren een voetafdruk van 113.772 ton CO2 heeft. Dat is evenveel als wat een bos dat 3,1 keer zo groot is als de gemeente Wetteren zou kunnen compenseren. We staan voor een grote uitdaging die we alleen met de inzet van onze inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers en scholen aankunnen. 

Ontdek de klimaatambities van de gemeente Wetteren