Detailhandelsplan

Detailhandel verhoogt de sociale cohesie, voorzieningen op wandel- en fietsafstand maken de dorpscentra of deelkernen aantrekkelijk. Ook de toerist, recreant en sportbeoefenaar houden bij voorkeur even halt bij een winkel of bistro om er iets te kopen of te consumeren. Detailhandel creëert ook werkgelegenheid.

Het gemeentebestuur van Wetteren neemt een actieve rol op: in het kader van haar meerjarenplan 2020-2025, het Plan W, worden de vigerende beleidsplannen geëvalueerd en herzien. Doel is onder meer het economisch weefsel van het centrumgebied te versterken en verder te laten ontwikkelen. Daarbij wilde het bestuur een visie ontwikkelen voor zowel het centrum als voor het volledige grondgebied op het vlak van detailhandel. Het team Economie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft deze opdracht uitgevoerd: het detailhandelsplan werd in 2022 volledig geactualiseerd. Er werd hierin een visie en locatiebeleid uitgewerkt voor zowel de hoofdgemeente Wetteren, als voor de deelgemeenten Massemen en Westrem en de dorpskernen.

Ook de evolutie en het huidige aanbod van winkels, diensten en horeca en de koopstromen worden hierin beschreven. De Wetterse winkeliers verhogen samen met de horeca-uitbaters en dienstverleners, de economische dynamiek en de sociale leefbaarheid in de deelkernen. Elke deelkern heeft haar eigenheid, dit vraagt een visie en acties op maat. Het goedgekeurde detailhandelsplan is  het resultaat van een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Wetteren, de lokale ondernemers en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contactinfo