Machtiging voor standplaats op kermis

Online aanvragenMaak een afspraak

Om een kermisattractie of een vestiging in kermisgastronomie uit te baten, moet u als kermisuitbater een kermisstandplaats aanvragen bij de gemeente.

U hebt een kermisattractie en wil een standplaats op een kermis. In zo'n geval hebt u toelating van het gemeentebestuur nodig.
 
De standplaatsen worden toegewezen per abonnement waardoor er nog maar weinig beschikbare plaatsen overblijven. Aanvragen voor een standplaats worden daarom bijgehouden op een lijst.  Wanneer er een abonnementhouder afwezig is, zal een kandidaat gekozen worden uit deze lijst om de plaats in te vullen.
 
Bij stopzetting van een abonnement wordt een vacature uitgeschreven en zal er apart een aanvraag voor een standplaats moeten worden ingediend.

Voorwaarden

U moet de volgende documenten bezitten:

 • een machtiging kermisactiviteiten voor het uitbaten van een kermisattractie of vestiging kermisgastronomie met bediening aan tafel
 • een machtiging ambulante activiteiten voor het uitbaten van een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel
 • een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
 • voor de attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiches na montage), het bewijs van periodieke controles en onderhoud 
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie: de vereiste gezondheidsdocumenten.

Afhankelijk van de attractie beschikt u bijkomend over volgende documenten:

 • keuring van de gasinstallatie;
 • toelating van het FAVV;
 • kermistoestellen type A (toestellen met een snelheid hoger dan 10m/s of die hoger gaan dan 5 meter): risicoanalyse door een geaccrediteerd organisme;
 • kermistoestellen type B (alle toestellen die geen type A zijn): risicoanalyse van een onafhankelijk organisme.  

Procedure

U vraagt uw kermisstandplaats aan bij de gemeente.

Er zijn twee types van kermisstandplaatsen:

 • standplaatsen met abonnement
 • standplaatsen die toegewezen worden voor de duur van de kermis.

Het abonnement is de algemene regel. Een abonnement wordt u toegewezen als u drie jaar na elkaar een standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. Een abonnement is vijf jaar geldig en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

Een standplaats wordt toegekend via proces-verbaal na publicatie van een vacature, controle van de voorwaarden en een vergelijking van de kandidaturen volgens deze criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de ervaring en de deskundigheid van de uitbater en van de aangestelde verantwoordelijken van het personeel
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen.

Bedrag

De kostprijs voor een standplaats varieert en is afhankelijk van:
 • soort kermis;
 • soort attractie;
 • aantal lopende meter gevel;
 • verbruik van elektriciteit en water.
Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo