Tap- en exploitatievergunning horeca

Online aanvragenMaak een afspraak

Wil je een horeca-zaak uitbaten? Dan heb je een tap- en exploitatievergunning nodig:

 • een tapvergunning geeft je toestemmng om sterke en/of gegiste dranken te verkopen en schenken
 • een exploitatievergunning geeft je de toestemming een horecazaak open te houden

Als toekomstige exploitant moet je minstens twee maanden voor je (her)opening deze vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Je kan je zaak pas openen als je over de vergunning beschikt. Je bent verplicht om wijzigingen onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen:

 • alle wijzigingen in de horeca-inrichting die invloed hebben op de veiligheid
 • alle wijzigingen van gegevens uit de originele aanvraag

Procedure

Je dient je aanvraag volledig digitaal in via het webformulier voor de aanvraag van een exploitatie- en tapvergunning. Je aanvraag moet voorzien zijn van deze bijlagen:

 • Een kopie van de identiteitskaart van de exploitant en de aangestelden van de exploitant
 • Een recent uittreksel uit het strafregister, model 593 van de exploitant en de aangestelden van de exploitant
 • In voorkomend geval: een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document vertaald door een beëdigd vertaler
 • Een kopie van een positief keuringsattest voor elektriciteit uitgereikt door een erkend keuringsorganisme voor het pand waar de exploitatie zal uitgeoefend worden
 • Een kopie van de verzekeringspolis voor objectieve aansprakelijkheid conform de wet van 30 juli 1979
 • Een kopie van de brandverzekeringspolis
 • Aangiftebewijzen van het FAVV
 • Aangiftebewijzen van Sabam en billijke vergoeding
 • Eventueel de afgeleverde milieuvergunning of de aanvraag daartoe
 • In voorkomend geval: aanvraag plaatsen kansspel “vergunning klasse C”
 • In voorkomend geval: een kopie van de statuten van de vennootschap

Na het indienen onderzoeken we of je dossier volledig is. Zo ja, dan wordt het ontvankelijk verklaard. Vanaf dan bedraagt de doorlooptijd voor het behandelen van je aanvraag twee maanden. 

Wij vragen adviezen op bij de politie en onze omgevingsambtenaren. Contacteer zelf de brandweer om langs te komen, via de website van  Hulpverleningszone Zuid-Oost. We bundelen alle adviezen en leggen je dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen. Je ontvangt nadien de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

Bedrag

De tap- en exploitatievergunning is gratis. Enkel voor het onderzoek naar de brandveiligheid rekent brandweerzone Zuid-Oost een kostprijs aan. Je krijgt daarvoor een factuur van de brandweerzone. 

Regelgeving

Meer info: zie politiereglement afdeling 6, hoofdstuk 2.

Online aanvragenMaak een afspraak