Tap- en exploitatievergunning horeca

Online aanvragenMaak een afspraak

Wil je een horeca-zaak uitbaten? Dan heb je een tap- en exploitatievergunning nodig:

 • een tapvergunning geeft je toestemmng om sterke en/of gegiste dranken kan verkopen en schenken
 • een exploitatievergunning geeft je de toestemming een horecazaak kan openhouden


Als toekomstige exploitant moet je minstens 2 maanden voor je (her)opening deze vergunning aanvragen

Voorwaarden

De exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horeca-inrichting in het bezit zijn van de vergunning(en). Je kan je zaak dus pas openen als je over de vergunning beschikt.

De exploitant is verplicht deze wijzigingen onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen:

 • alle wijzigingen in de horeca-inrichting die invloed hebben op de veiligheid;
 • alle wijzigingen van gegevens uit de in de originele aanvraag;

Procedure

  • Een kopie van de identiteitskaart van de exploitant en de aangestelden van de exploitant;

  • Een recent uittreksel uit het strafregister, model 593 van de exploitant en de aangestelden van de exploitant;

  • In voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document vertaald door een beëdigd vertaler;

  • Een kopie van een positief keuringsattest voor elektriciteit uitgereikt door een erkend keuringsorganisme voor het pand waar de exploitatie zal uitgeoefend worden;

  • Een kopie van de verzekeringspolis voor objectieve aansprakelijkheid conform de wet van 30 juli 1979;

  • Een kopie van de brandverzekeringspolis;

  • Aangiftebewijzen van het FAVV;

  • Aangiftebewijzen van Sabam en billijke vergoeding;
  • Eventueel de afgeleverde milieuvergunning of de aanvraag daartoe;
  • In voorkomend geval: aanvraag plaatsen kansspel “vergunning klasse C”;

  • In voorkomend geval een kopie van de statuten van de vennootschap;

 • Na het indienen onderzoeken we of je dossier volledig is. Zo ja, dan wordt het ontvankelijk verklaard. Vanaf dan bedraagt de doorlooptijd voor het behandelen van je aanvraag 2 maanden. 

 • Wij vragen adviezen op bij politie en onze omgevingsambtenaren. De brandweer dien je sinds 1/01/22 zelf te contacteren om langs te komen, door een aanvraag in te dienen via de Hulpverleningszone Zuid-Oost: https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/controleaanvraag-brandpreventie

 • We bundelen alle adviezen en leggen je dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen. 
 • Je ontvangt nadien de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

Bedrag

Het uitreiken van een tap- en exploitatievergunning is gratis. Enkel voor het onderzoek naar de brandveiligheid wordt door de brandweerzone Zuid-Oost een kostprijs aangerekend voor een controlebezoek. De exploitant ontvangt hiervoor een factuur van de zone.

Uitzonderingen

 

Ook pop-up horecazaken hebben een tapvergunning nodig..

Regelgeving

Meer info: zie politiereglement afdeling 6, hoofdstuk 2.

Online aanvragenMaak een afspraak