Stuyvenberg

In het meerjarenplan 2020-2025 – het plan waar onze te behalen doelen
instaan – van het lokaal bestuur Wetteren staat het project voor de wijk
als volgt beschreven: “We verrichten een grondige buurtrenovatie en
opwaardering van de wijk* Stuyvenberg tegen eind 2025. Om dit te
realiseren zal een participatieproject met alle belanghebbenden worden
opgestart.”

In jullie wijk gaan we de komende jaren de aansluiting van riolering
verbeteren en we kijken wat er beter kan op vlak van mobiliteit en wonen.
Samen met jullie werken we aan een mooier straatbeeld en een sterker
buurtgevoel. Dit project wordt gekoppeld aan verschillende acties rond
woonkwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid die het Lokaal Bestuur
Wetteren van plan is.

* Dr. De Bruyckerstraat, Collegiebaan, Eeminckstraat, Eigendakstraat,
Verbindingstraat, Eeminckwegel, Sportstraat, Molenstraat, Wegvoeringstraat
(tussen Molenstraat en Kapellestraat), Kapellestraat (tot Hekkerstraat),
Hekkerstraat (tussen Kapellestraat en Molenstraat).

Contact