Stuyvenberg

De komende jaren nemen we de buurt Stuyvenberg onder handen. We verbeteren de riolering en bekijken wat er beter kan op vlak van mobiliteit en wonen. Samen met jullie werken we aan een mooier straatbeeld en een sterker buurtgevoel. We koppelen het project ook aan verschillende acties rond woonkwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid.  

Contact