Wegenis- en rioleringsproject Stuyvenberg

Een aantal straten in de wijk Stuyvenberg worden aangelegd als woonerf, een autoluwe plek waar kinderen de ruimte krijgen om te spelen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2025.

We voeren deze werken uit in samenwerking met Aquafin, rioolbeheerder voor de gemeente. Windey NV is aangesteld als aannemer voor de uitvoering van de werken. Ontvang je graag updates over de werken? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Aquafin.

Gescheiden riolering

In de Dr. De Bruyckerstraat, Collegiebaan, Eeminckstraat, Verbindingstraat, Eigendakstraat en Sportstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel. De aanleg van zo'n stelsel betekent dat afval- en regenwater gescheiden worden. Vuil water gaat via de riolen naar de installatie die het water zuivert. Regenwater houden we zo veel mogelijk ter plaatse zodat het langzaam in de bodem kan dringen.

Straten worden woonerf

De Dr. De Bruyckerstraat, Collegiebaan, Eeminckstraat, Verbindingstraat, Eigendakstraat en Sportstraat worden ingericht als woonerf met meer ruimte om te spelen en te ontmoeten. In een woonerf zijn er geen verhoogde voetpaden maar is alles op hetzelfde niveau. De voetganger kan de volledige breedte van de straat gebruiken, kinderen hebben plaats om te spelen en volwassenen kunnen elkaar ontmoeten. Je kan er maximaal 20 km per uur rijden.

De werken maken deel uit van het project Stuyvenberg met acties om de woonkwaliteit te verbeteren, meer groen te voorzien en het buurtgevoel te versterken. Zo wordt de wijk Stuyvenberg aangenamer om te wonen!

Planning van de werken

De werken starten op dinsdag 8 augustus 2023. We beginnen ter hoogte van het kruispunt Dr. De Bruyckerstraat en de Molenstraat. Daarna pakken we de straten in de wijk aan. We zullen ook werken ter hoogte van de kruispunten met Molenstraat, Kapellestraat en Hekkerstraat.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werken uit in fases:

  • Fase 1: Als het eerste kruispunt klaar is, beginnen de werken in de Dr. De Bruyckerstraat en de drie zijstraten (Verbindingsstraat, Eigendakstraat en het bovenste deel van de Sportstraat). We starten aan de kant van de Kapellestraat.
  • Fase 2: Daarna is de Collegiebaan aan de beurt, en het onderste deel van de Sportstraat.
  • Fase 3: Als laatste is de Eeminckstraat aan de beurt.
  • Het einde van de werken is voorzien tegen de lente van 2025.

Parkeren tijdens de werken

Tijdens de werken gelden uitzonderlijke parkeerregels. De werfzone bestaat uit deze straten:

  • Dokter De Bruyckerstraat
  • Sportstraat
  • Eigendakstraat
  • Verbindingsstraat
  • Collegiebaan
  • Eeminckstraat.

Parkeren in de werfzone

Om de parkeermogelijkheden zo hoog mogelijk te houden, is het toegestaan te parkeren in de werfzone. Je kan enkel niet parkeren in de zones waar de aannemer aan het werk is en enkele andere zones die nodig zijn voor werftransport en de opslag van materiaal. Deze zijn duidelijk aangegeven parkeerverbodsborden.

Bewonerskaarten

Bewoners van de wijk Stuyvenberg die in het bezit zijn van een bewonerskaart, mogen tijdens de volledige duur van het project (tot voorjaar 2025) gratis parkeren in de andere zones voor betalend parkeren in de gemeente. Je kan ook gratis parkeren op de parking van De Warande (Warandelaan 14).

Heb je nog geen bewonerskaart? Vraag ze aan bij parkeerbedrijf OPC op www.parkeren.be. Een eerste bewonerskaart is gratis. Voor een tweede betaal je 100 euro per jaar.

Grondplannen

Contactinfo