College van burgemeester en schepenen

Wat is het schepencollege?

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijkse bestuur. De leden vergaderen elke maandagnamiddag. Deze zittingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Wel kunt u alle verslagen hier raadplegen.

Het college bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst, en wordt bijgestaan door de algemeen directeur. Ze worden verkozen uit en door de gemeenteraad tijdens de installatievergadering. Elk van hen is belast met specifieke bevoegdheden.

Samenstelling

Burgemeester: Alain Pardaen (CD&V)
Burgemeester Alain Pardaen 

Contact:

burgemeester@wetteren.be

Na afspraak via

Bevoegdheden:

 • Bestuurszaken en Secretariaat
 • Veiligheid & Preventie, Politie en Brandweer
 • Personeel
 • Coördinatie bijzondere projecten
 • Burgerzaken
Eerste schepen: Robbe De Wilde (Groen&Co)
Eerste schepen Robbe De Wilde 

Contact:

Bevoegdheden:

 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Bibliotheek
 • Evenementen
 • ICT en dienstverlenings-concept
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Inburgering en Integratie
Tweede schepen: Dietbrand Van Durme (Eén)
Tweede schepen Dietbrand Van Durme 

Contact:

Bevoegdheden:

 • Sport
 • Jeugd
 • Toerisme
 • Archief
 • Erfgoed
Derde schepen: Katrien Claus (CD&V)
Derde schepen Katrien Claus 

Contact:

Na afspraak via

Bevoegdheden:

 •  
 • Openbare werken
 • Gebouwen en patrimonium
 • Land- en tuinbouw
 • Plantsoendienst
 • Begraafplaatsen
 • Dorpsrenovatie
 • Magazijn & uitleen
Vierde schepen: Piet Van Heddeghem (Groen&Co)
Vierde schepen Piet Van Heddeghem 

Contact: 

Bevoegdheden: 

 • Milieu/klimaat & zwerfvuilproblematiek
 • Huisvesting
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Dierenwelzijn
 • Noord-Zuid samenwerking
Vijfde schepen: Herman Strobbe (Eén)
Vijfde schepen Herman Strobbe 

Contact:

Na afspraak via

Bevoegdheden:

 • Financiën & budget
 • Voorzitter AGB
 • Kerkfabrieken
 • Lokale economie
Voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst/zesde schepen: Lieve De Gelder (CD&V)

Zesde schepen Lieve De Gelder

Contact:

Na afspraak via

Bevoegdheden:

 • Sociaal huis & dienstencentrum

 • Woonzorgcentrum & assistentiewoningen

 • Gezin & ouderenzorg

 • Gelijke kansen

 • Kinderopvang

 • Gezondheid & drugspreventie

 • Tewerkstelling

 • Senioren

 • Armoedebestrijding

 • Vaderlandslievende verenigingen

Contactinfo