College van burgemeester en schepenen

Wat is het schepencollege?

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijkse bestuur. De leden vergaderen elke maandagnamiddag. De zittingen zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar je kan wel alle verslagen van het schepencollege lezen.

Het college bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst en wordt bijgestaan door de algemeen directeur. Ze worden verkozen uit en door de gemeenteraad tijdens de installatievergadering. Ze hebben elk specifieke bevoegdheden. 

Samenstelling

Burgemeester: Albert De Geyter (CD&V)
 

Contact:

burgemeester@wetteren.be

Na afspraak via:

Bevoegdheden:

 • Bestuurszaken en Secretariaat
 • Veiligheid & Preventie, Politie en Brandweer
 • Personeel
 • Coördinatie bijzondere projecten
 • Burgerzaken
Eerste schepen: Robbe De Wilde (Groen&Co)
Eerste schepen Robbe De Wilde 

Contact:

Bevoegdheden:

 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Bibliotheek
 • Evenementen
 • ICT en dienstverlenings-concept
 • Mobiliteit
 • Inburgering en Integratie
Tweede schepen: Dietbrand Van Durme (Eén)
Tweede schepen Dietbrand Van Durme 

Contact:

Bevoegdheden:

 • Sport
 • Jeugd
 • Toerisme
 • Archief
 • Erfgoed
Derde schepen: Katrien Claus (CD&V)
Derde schepen Katrien Claus 

Contact:

Na afspraak via

Bevoegdheden:

 • Openbare werken
 • Gebouwen en patrimonium
 • Plantsoendienst
 • Begraafplaatsen
 • Dorpsrenovatie
 • Magazijn & uitleen
Vierde schepen: Piet Van Heddeghem (Groen&Co)
Vierde schepen Piet Van Heddeghem 

Contact: 

Bevoegdheden: 

 • Milieu/klimaat & zwerfvuilproblematiek
 • Huisvesting
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Noord-Zuid samenwerking
Vijfde schepen: Bram De Winne (CD&V)
Vijfde schepen Herman Strobbe 

Contact:

Na afspraak via

Bevoegdheden:

 • Financiën & budget
 • Voorzitter AGB
 • Kerkfabrieken
 • Lokale economie
 • Land- en tuinbouw
 • Vaderlandslievende verenigingen

Voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst/zesde schepen: 
Jan Tondeleir (Vooruit)

Zesde schepen Lieve De Gelder

Contact:

Na afspraak via

Bevoegdheden:

 • Sociaal huis & dienstencentrum

 • Woonzorgcentrum & assistentiewoningen

 • Gezin & ouderenzorg

 • Gelijke kansen

 • Kinderopvang

 • Gezondheid & drugspreventie

 • Tewerkstelling

 • Senioren

 • Armoedebestrijding

 • Dierenwelzijn

Contactinfo