Geef je mening

Het gemeentebestuur van Wetteren doet zijn uiterste best om de gemeente voor de bewoners zo aangenaam en leefbaar mogelijk te maken. Om dat goed te kunnen doen willen wij graag op de hoogte blijven van de mening van de Wetterse bevolking. Daarom hebben wij besloten om een enquête te houden onder de inwoners van Wetteren. De bevolkingssurvey wil een licht werpen op wat Wetteraars vinden van hun gemeente, welke problemen zij ervaren en welke beleidsdoelstellingen voor hen prioritair zijn. De onderzoekspopulatie betreft dus representatief te zijn voor de Wetterse bevolking. Aangezien het praktisch en financieel niet haalbaar is om alle Wetteraars te bevragen hebben we een aselecte steekproef getrokken uit het bevolkingsregister van natuurlijk personen woonachtig in Wetteren waarbij één op vier Wetteraars tussen 16 en 85 jaar werd opgenomen in de steekproef. Met andere woorden, elke inwoner van Wetteren tussen 16 en 85 jaar had dezelfde kans om in de steekproef terecht te komen.

Aangezien wij als gemeente elke inwoner de kans willen geven om zijn/haar mening over Wetteren te geven starten wij binnenkort ook een (online) burgerpanel. Dit panel zal worden gebruikt om de bewoners van de gemeente te raadplegen over de meest uiteenlopende onderwerpen. De panelleden krijgen een aantal keer per jaar een e-mail. In deze e-mail vragen we je een vragenlijst met Wetterse onderwerpen in te vullen via internet. Zo krijgt de gemeente een inzicht in wat er leeft in Wetteren en hoe Wetteraars aankijken tegenover bepaalde ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten zullen vervolgens worden gebruikt als bijkomende informatiebron bij het nemen van beslissingen en maatregelen. Onder de deelnemers verloten we cadeaubonnen. Alle inwoners van de gemeente Wetteren met een eigen e-mailadres kunnen deelnemen aan het online burgerpanel. Geef jij graag je mening over actuele onderwerpen in je buurt en gemeente? Dan moet je zeker meedoen aan het burgerpanel. Binnenkort meer informatie over hoe je je kan inschrijven.

Contact