Wetteren (be)leef- en bereikbaar

‘Wetteren (be)leef- en bereikbaar’ is het ambitieuze plan waarmee we ons centrum veiliger, aangenamer en bereikbaarder willen maken. De voorbereidende werken starten in het najaar van 2023. Het is niet de gewoonte om grote beleidsbeslissingen te nemen in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. De geplande circulatiemaatregelen zullen bijgevolg in 2025 ingevoerd worden.

Een druk en onveilig knooppunt

Wetteren heeft veel verkeer te slikken. Dagelijks komen 6.412 leerlingen naar de Wetterse scholen en pendelen 2.600 mensen met de trein van en naar Wetteren. Onze gemeente telt 420 bedrijven, 520 winkels en 98 horecazaken. Niet verwonderlijk dat er heel wat voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens ons centrum doorkruisen. Niet altijd zonder gevaar: er zijn veel onveilige plaatsen voor onze kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan. Gemiddeld zijn er in Wetteren elk jaar 40 verkeersongevallen waarbij fietsers een lichamelijk letsel oplopen en 7 voetgangers die geblesseerd raken in het verkeer.

Een rustiger en veiliger centrum

Heel wat verkeer rijdt van oost naar west (en omgekeerd) door het centrum. Dat autoverkeer legt een grote druk op de kern en zorgt voor onveilige en onaangename situaties voor voetgangers en fietsers. Bovendien nemen de auto’s veel openbare ruimte in, wat geen aantrekkelijk beeld oplevert voor wie in onze gemeente komt winkelen, een terrasje wil doen of zich wil ontspannen.

Nu doorkruisen 490 auto’s per uur het hart van het centrum tijdens de spitsuren (info Verkeersmodulering door studiebureau MINT – voorjaar 2022). Dat zijn iets meer dan 8 auto’s per minuut. Met het nieuwe plan vermindert dat aantal aanzienlijk. Het centrum krijgt meer kansen: het wordt een pak rustiger, wat veel aangenamer en veiliger is voor wie in de centrumstraten kuiert, een horecazaak bezoekt of komt shoppen.

Circulatieplan en nieuw parkeerbeleid

De voorbereidende werken starten in het najaar van 2023. Het is niet de gewoonte om grote beleidsbeslissingen te nemen in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. De geplande circulatiemaatregelen zullen bijgevolg in 2025 ingevoerd worden.

Dit plan kwam tot stand na grondig onderzoek met ondersteuning van het studiebureau MINT, die de huidige en de verwachte verkeersstromen in kaart bracht. We investeren in een betere geleiding en doorstroming van het gemotoriseerd verkeer, maar ook de fietsers krijgen prioriteit, zo zullen zij onder meer tussen de Markt en het station een veiligere route kunnen volgen.

Voorbereidende werken

De voorbereidende werken starten in het najaar van 2023:

 • een heldere parkeergeleiding invoeren, zodat auto's vlotter de weg vinden naar de parkings aan de Scheldekaai, het NMBS-station en De Warande.
 • We pakken de doorstroming en fietsveiligheid langs de kaai aan de Schelde aan met onder andere een veiligere aansluiting van het jaagpad op de Scheldekaai, een oversteekplaats voor fietsers die naar Rode Heuvel rijden, het vernieuwen van het wegdek en het aanbrengen van duidelijke rijstroken op Aard én het overzichtelijker inrichten van de kaai.

Wat verandert vanaf 2025?

Bij de lancering van het circulatieplan - vanaf 2025 - verandert de verkeerssituatie in volgende straten:

 • De Prinses Josephine Charlottelaan (1 op het plan) wordt eenrichting vanaf de Koningin Astridlaan tot aan de Scheldestraat.
 • Het korte stukje van de Wegvoeringstraat (2 op het plan) vanaf het kruispunt Molenstraat en de Scheldedreef wordt eenrichting richting Markt.
 • De Moerstraat (3 op het plan) wordt eenrichting vanaf het Felix Beernaertsplein richting de Korte Bergstraat. Het stuk vanaf de Korte Bergstraat tot de Scheldekaai blijft tweerichting.
 • Vanaf de Vijverstraat (4 op het plan) kan je de Koningin Astridlaan niet meer inrijden, omgekeerd blijft wel mogelijk.
 • In de straten die meer verkeer moeten verwerken, waken we over de vlotte doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners.

De bewoners in deze straten krijgen een bewonersbrief over deze veranderingen. De komende maanden volgt meer concrete informatie.

Nieuw parkeerbeleid

Het nieuwe parkeerbeleid gaat in vanaf begin 2024. In de toekomst willen we: 

 • Onnodig (parkeer)zoekverkeer in het centrum weren
 • Kortparkeren in het centrum behouden voor wie komt winkelen
 • De parkeerdruk voor bewoners verlagen

We willen inzetten op een heldere parkeergeleiding. Met betere signalisatie leiden we de automobilisten naar de juiste centrumparking.

(Be)leef- en bereikbaar Wetteren

We willen meer passage en leven aantrekken in het centrum van Wetteren door:

 • te streven naar meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, zowel auto’s, fietsers als voetgangers.
 • in te zetten op een kwaliteitsvol aanbod aan scholen, ontspanning, dienstverlening en voor wie hier komt winkelen en werken.
 • samen met anderen werk te maken van een bruisend evenementenprogramma en publiekstrekkers.
 • wonen in Wetteren aantrekkelijk en leefbaar te maken.
 • in te zetten op duurzame bereikbaarheid, vlotte doorstroming en een doordacht parkeerbeleid.

Het gaat over meer dan alleen verkeer en parkeren. We willen een aantrekkelijke en veilige publieke ruimte aanbieden met meer groen en minder verkeer waar bewoners en bezoekers kunnen genieten, winkelen, wandelen en fietsen. Hoe het centrum en de Markt er precies zullen uitzien ligt nu nog niet vast. De komende jaren worden er nog meer stappen gezet om het centrum aantrekkelijker te maken. Hieronder zie je bijvoorbeeld hoe de Markt er in de toekomst zou kunnen uitzien.

Contactinfo