Minder mobiele personen: vervoer

De Minder Mobielen Centrale wil mensen met een beperkte mobiliteit helpen om zich te verplaatsen.  

U kunt een rit aanvragen om naar het ziekenhuis te gaan, op doktersbezoek of bij de tandarts, om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, ... 

De Minder Mobielen Centrale beschikt ook over een liftwagen voor rolstoelvervoer.

Opgelet: Wegens COVID19-maatregelen doet de Minder Mobielen Centrale tijdelijk geen ritten in functie van hulp bij boodschappen.

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

Een rit wordt tijdelijk (wegens COVID19-maatregelen) enkel via het e-mailadres dienstencentrum@wetteren.be of telefonisch via 0473 64 17 88 aangevraagd. 

Dit kan elke werkdag van 9 tot 12 uur. Vraag de rit minstens 3 werkdagen op voorhand aan, dan kan alles in orde gebracht worden.

Zodra het LDC De Koffiebranderij (Molenstraat 50 te Wetteren) terug de deuren mag openen, kunnen ritten aangevraagd worden via tel. 09 366 02 42 of aan de balie van het dienstencentrum.

Bij de aanvraag vermeldt u:

 • naam, adres en nummer lidkaart (ook als iemand anders voor u belt);
 • datum en uur van de rit en het uur waarop u op uw bestemming wilt zijn;
 • de bestemming en eventueel de reden van de rit;
 • indien van toepassing, of uw rolwagen al dan niet vouwbaar is.

U wordt afgehaald door een vaste medewerker of een vrijwillige automobilist die u met zijn eigen wagen naar uw bestemming brengt.

Opgelet: Tijdens COVID19-maatregelen wordt gevraagd om:

1) Je handen te wassen met water en vloeibare zeep voor je thuis vertrekt.

2) Maximaal een afstand van 1,5m van de chauffeur te bewaren. Lukt dit niet of heeft u hulp nodig bij het in - en uitstappen, draag dan zeker een mondmasker om uzelf en de chauffeur te beschermen.

3) Achter in de wagen plaats te nemen, tenzij het voor u fysiek niet anders mogelijk is.

4) Je handen met water en vloeibare zeep te wassen na het doktersbezoek of te ontsmetten met alcoholgel als je van elders komt.

Vergeet uw lidkaart van de Minder Mobielen Centrale en uw identiteitskaart niet. De automobilist heeft die nodig voor het invullen van de papieren. Hebt u een parkeerkaart voor personen met een handicap, neem die dan ook mee. Ze kan van pas komen bij het parkeren in de stad.

Meebrengen

 • lidkaart
 • identiteitskaart
 • eventuele parkeerkaart voor personen met een handicap
 • mondmasker & handalcoholgel

Bedrag

U betaalt

 • 10 euro per jaar voor lidmaatschap (vanaf 1 juli nog 5 euro)
 • 0,35 euro per km als onkostenvergoeding voor de chauffeur (vanaf zijn woonplaats tot zijn terugkeer thuis)
 • 0,50 euro per rit administratiekosten
 • 2,50 euro per uur koffievergoeding, van zodra de chauffeur langer dan een half uur moet wachten

Regelgeving

De chauffeur blijft ten allen tijde baas in zijn eigen voertuig en volgt de voor hem meest voor de hand liggende weg.

De Minder Mobielen Centrale behoudt zich het recht voor om ritten te weigeren bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de dienst, bij storend of ongehoord gedrag of bij wanbetaling.

Om diezelfde redenenen kan het lidmaatschap worden stopgezet.

Contactinfo