Minder mobiele personen: vervoer

De Minder Mobielen Centrale wil mensen met een beperkte mobiliteit helpen om zich te verplaatsen.  

U kunt een rit aanvragen om naar het ziekenhuis te gaan, op doktersbezoek of bij de tandarts, om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, ... 

De Minder Mobielen Centrale beschikt ook over een liftwagen voor rolstoelvervoer.

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

Een rit wordt telefonisch (0473 64 17 88) of in het LDC De Koffiebranderij (Molenstraat 50 te Wetteren - tel. 09 366 02 42) aangevraagd. Dit kan elke werkdag van 9 tot 12 uur. Vraag de rit minstens 48 uur op voorhand aan, dan kan alles in orde gebracht worden.

Bij de aanvraag vermeldt u:

 • naam, adres en nummer lidkaart (ook als iemand anders voor u belt);
 • datum en uur van de rit en het uur waarop u op uw bestemming wilt zijn;
 • de bestemming en eventueel de reden van de rit;
 • indien van toepassing, of uw rolwagen al dan niet vouwbaar is.

U wordt afgehaald door een vrijwillige automobilist die u met zijn eigen wagen naar uw bestemming brengt.

Vergeet uw lidkaart en identiteitskaart niet. De automobilist heeft die nodig voor het invullen van de papieren. Hebt u een parkeerkaart voor personen met een handicap, neem die dan ook mee. Ze kan van pas komen bij het parkeren in de stad.

Meebrengen

 • lidkaart
 • identiteitskaart
 • eventuele parkeerkaart voor personen met een handicap

Bedrag

U betaalt

 • 10 euro per jaar voor lidmaatschap (vanaf 1 juli nog 5 euro)
 • 0,35 euro per km als onkostenvergoeding voor de chauffeur (vanaf zijn woonplaats tot zijn terugkeer thuis)
 • 0,50 euro per rit administratiekosten
 • 2,50 euro per uur koffievergoeding, van zodra de chauffeur langer dan een half uur moet wachten

Regelgeving

De chauffeur blijft ten allen tijde baas in zijn eigen voertuig en volgt de voor hem meest voor de hand liggende weg.

De Minder Mobielen Centrale behoudt zich het recht voor om ritten te weigeren bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de dienst, bij storend of ongehoord gedrag of bij wanbetaling.

Om diezelfde redenenen kan het lidmaatschap worden stopgezet.

Contactinfo