Vervoer minder mobiele personen

De Minder Mobielen Centrale wil mensen met een beperkte mobiliteit helpen om zich te verplaatsen. Je kan een rit aanvragen om naar het ziekenhuis te gaan, op doktersbezoek of bij de tandarts, om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit ... 

We hebben ook een liftwagen voor rolstoelvervoer.

Voorwaarden

De Minder Mobielen Centrale is er voor mensen die 

 • zich moeilijk kunnen verplaatsen
 • geen eigen vervoersmiddel hebben
 • geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer door ziekte, ouderdom of handicap

Procedure

Vraag je rit aan bij de balie van het dienstencentrum, via het e-mailadres dienstencentrum@wetteren.be of telefonisch via 09 366 02 42 (elke werkdag van 9 tot 12 uur). Doe dat minstens drie werkdagen voor de rit. 

Bij de aanvraag vermeld je:

 • naam, adres en nummer lidkaart (ook als iemand anders voor jou belt)
 • datum en uur van de rit en het uur waarop je op je bestemming wilt zijn
 • de bestemming en eventueel de reden van de rit
 • indien van toepassing: of je rolwagen al dan niet vouwbaar is

U wordt afgehaald door een vaste medewerker of een vrijwillige automobilist die jou met zijn eigen wagen naar je bestemming brengt.

Vergeet je lidkaart van de Minder Mobielen Centrale en je identiteitskaart niet. De automobilist heeft die nodig om de papieren in te vullen. Heb je een parkeerkaart voor personen met een handicap, neem die dan ook mee. Ze kan van pas komen bij het parkeren in de stad.

Meebrengen

 • lidkaart
 • identiteitskaart
 • eventuele parkeerkaart voor personen met een handicap
 • mondmasker & handalcoholgel

Bedrag

Je betaalt:

 • 12 euro per jaar voor lidmaatschap
 • 0,41 euro per km als onkostenvergoeding voor de chauffeur (vanaf en tot aan de woonplaats van de chauffeur)
 • 0,50 euro per rit administratiekosten
 • 2,50 euro per uur koffievergoeding, van zodra de chauffeur langer dan een half uur moet wachten

Regelgeving

De chauffeur blijft altijd baas in zijn eigen voertuig en volgt de voor hem meest voor de hand liggende weg. De Minder Mobielen Centrale mag ritten weigeren bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de dienst, bij storend of ongehoord gedrag of bij wanbetaling. We kunnen ook om diezelfde redenen het lidmaatschap stopzetten.

Contactinfo